Witaj, nieznajomy!

Wygląda na to, że jesteś tutaj nowy. Jeśli chcesz wziąć udział, należy kliknąć jeden z tych przycisków!

Św. o. Pio o zachowaniu się podczas Mszy św.

edytowano luty 2008 w Arkan Noego
Przepraszam, że tylko po angielsku, ale może jakaś dobra dusza przetłumaczy? :cool:

The following is from Comportment at Holy Mass and Afterwards: A Letter from St. Padre Pio to Annita Rodote

image

Pietrelcina, July 25, 1915.

"In order to avoid irreverence and imperfections in the house of God, in church - which the divine Master calls the house of prayer - I exhort you in the Lord to practice the following.

- Enter the church in silence and with great respect, considering yourself unworthy to appear before the Lord's Majesty.

- Amongst other pious considerations, remember that our soul is the temple of God and, as such, we must keep it pure and spotless before God and his angels.

: Let us blush for having given access to the devil and his snares many times (with his enticements to the world, his pomp, his calling to the flesh) by not being able to keep our hearts pure and our bodies chaste; for having allowed our enemies to insinuate themselves into our hearts, thus desecrating the temple of God which we became through holy Baptism.

- Then take holy water and make the sign of the cross carefully and slowly.

- As soon as you are before God in the Blessed Sacrament, devoutly genuflect.

- Once you have found your place, kneel down and render the tribute of your presence and devotion to Jesus in the Blessed Sacrament.

- Confide all your needs to him along with those of others. Speak to him with filial abandonment, give free rein to your heart and give him complete freedom to work in you as he thinks best.

- When assisting at Holy Mass and the sacred functions, be very composed when standing up, kneeling down, and sitting, and carry out every religious act with the greatest devotion.

- Be modest in your glances; don't turn your head here and there to see who enters and leaves.

- Don't laugh, out of reverence for this holy place and also out of respect for those who are near you.

- Try not to speak to anybody, except when charity or strict necessity requests this.

- If you pray with others, say the words of the prayer distinctly, observe the pauses well and never hurry.

- In short, behave in such a way that all present are edified by it and, through you, are urged to glorify and love the heavenly Father.

- On leaving the church, you should be recollected and calm. Firstly take your leave of Jesus in the Blessed Sacrament; ask his forgiveness for the shortcomings committed in his divine presence and do not leave him without asking for and having received his paternal blessing.

- Once you are outside the church, be as every follower of the Nazarene should be. Above all, be extremely modest in everything, as this is the virtue which, more than any other, reveals the affections of the heart.

: Nothing represents an object more faithfully or clearly than a mirror. In the same way, nothing more widely represents the good or bad qualities of a soul than the greater or lesser regulation of the exterior, as when one appears more or less modest.

: You must be modest in speech, modest in laughter, modest in your bearing, modest in walking. All this must be practiced, not out of vanity in order to display one's self, nor out of hypocrisy in order to appear to be good to the eyes of others, but rather, for the internal virtue of modesty, which regulates the external workings of the body.

- Therefore, be:

:humble of heart,

:circumspect in words,

:prudent in your resolutions.

:Always be sparing in your speech,

:assiduous in good reading,

:attentive in your work,

:modest in your conversation.

- Don't be disgusting to anybody but be benevolent towards all and respectful towards your elders.

- May any sinister glance be far from you, may no daring word escape your lips, may you never carry out any immodest or somewhat free action; never a rather free action or a petulant tone of voice.

- In short let your whole exterior be a vivid image of the composure of your soul.

- Always keep the modesty of the divine Master before your eyes, as an example;

: this Master who, according to the words of the Apostle to the Corinthians, placing the modesty of Jesus Christ on an equal footing with meekness, which was his one particular virtue and almost his characteristic: "Now I Paul myself beseech you, by the mildness and modesty of Christ" [Douay-Rheims, 2 Cor. 10:1], and according to such a perfect model reform all your external operations, which should be faithful reflections revealing the affections of your interior.

- Never forget this divine model, Annita.

- Try to see a certain lovable majesty in his presence, a certain pleasant authority in his manner of speaking, a certain pleasant dignity in walking, in contemplating, speaking, conversing; a certain sweet serenity of face. Imagine that extremely composed and sweet expression with which he drew the crowds, making them leave cities and castles, leading them to the mountains, the forests, to the solitude and deserted beaches of the sea, totally forgetting food, drink and their domestic duties.

- Thus let us try to imitate, as far as we possibly can, such modest and dignified actions. And let us do our utmost to be, as far as possible, similar to him on this earth, in order that we might be more perfect and more similar to him for the whole of eternity in the heavenly Jerusalem."


H/T Katolicka Mama z Hawajów

Komentarz

 • Podczepiam się do prośby ;-)
 • Ażeby uniknąć braku szacunku oraz niedoskonałości w domu Boga w kościele - który Boski Mistrz nazwał domem modlitwy - nawołuję cię w Panu do przestrzegania poniższych praktyk.

  - Wchodź do kościoła w ciszy i z wielkiem szacunkiem, rozważając swoją niegodność do pojawienia się przed Bożym Majestatem.

  - Poza innymi pobożnymi rozmyśleniami pamiętaj, że nasza dusza to świątynia Boga i - jako taka - musi być czysta i nieskazitelna dla Boga i Jego aniołów.

  - Zawstydźmy się wielokrotnego dawania wstępu diabłu i jego zasadzkom (pokusom świata i jego przepychu oraz pożądliwości) poprzez nie utrzymywanie w czystości naszych serc i ciał; a także pozwalania naszym wrogom zakradać się do naszych serc, a więc bezczeszczenia świątyni Boga, którą staliśmy się poprzez chrzest.

  - Potem uczyń znak krzyża święconą wodą powoli i starannie.

  - Gdy tylko znajdziesz się przed Bogiem w Najświętszym Sakramencie pobożnie przyklęknij.

  - Gdy dojdziesz na swoje miejsce uklęknij i ofiaruj swoją obecność i modlitwę Jezusowi w Najświętszym Sakramencie.

  - Zawierz Mu wszystkie swoje potrzeby, razem z intencjami innych. Mów do Niego z dziecięcym oddaniem, oddaj Mu władze swego serca i pozwól na zupełnie wolne działanie w twojej duszy, tak jak chce.

  - Kiedy bierzesz udział we Mszy świętej bądź opanowana/skupiona, kiedy stoisz, klęczysz i siedzisz i czyń każdy gest z największą pobożnością.

  - Bądź skromna w swych spojrzeniach, nie odwracaj się, by zobaczyć, kto wchodzi czy wychodzi.

  - Nie śmiej się, z szacunku dla świętego miejsca oraz dla innych ludzi.

  - Staraj się nie rozmawiać z nikim, za wyjątkiem sytuacji, gdy miłość bliźniego lub konieczność tego wymagają.

  - Jeśli modlisz się z innymi, wymawiaj słowa modlitwy wyraźnie, nie spiesząc się i zachowując odpowiednie odstępy.

  - Jednym słowem, zachowuj się tak, aby inni byli zbudowani i przynagleni do wychwalania i miłowania Ojca Niebieskiego.
 • - Wychodząc z kościoła powinnaś być skupiona i spokojna. Najpierw pożegnaj się z Jezusem w Najświętszym Sakramencie, przeproś za rozproszenia i nie wychodź bez poproszenia i otryzmania Jego ojcowskiego błogosławieństwa.

  - Kiedy jesteś poza kościołem, bądź taka, jak powinien być każdy wyznawca Nazarejczyka. Przede wszystkim, bądź niezwykle skromna, gdyż jest to cnota, która bardziej niż inne ukazuje uczucia serca.

  - Nic nie ukazuje rzeczy wierniej i wyraźniej niż lustro. Tak samo nie ukazuje wad i zalet duszy jak gorsza czy lepsza kontrola zewnętrzna, wyrażana przez skromność.

  - Musisz być skromna w mowie, skromna w śmiechu, skromna w sposobie bycia, skromna w chodzie. Wszystko to musi być przestrzegane nie z pychy, aby bardziej wyrazić siebie, ani z obłudy, by wydać się lepszą oczom innych, ale z powodu cnoty skromności, która reguluje zewnętrzne działania ciała.

  - A zatem, bądź:
  pokornego serca,
  powściągliwa w słowach,
  rozważna w postanowieniach.
  Zawsze bądź oszczędna w mowie,
  wytrwała w dobrej lekturze,
  uważna w pracy,
  skromna w rozmowie.

  - Nie bądź odpychająca dla nikogo, lecz życzliwa wobec wszystkich i odnosząca się z szacunkiem do starszych.

  - Niech obce ci będzie grzeszne spojrzenie, niech żadne śmiałe słowo nie pada z twoich ust, niech nie zdarza ci się nieskromne czy swobodne zachowanie albo poirytowany ton.

  - Jednym słowem, niech twój sposób bycia będzie żywym obrazem spokoju twojej duszy.

  - Zawsze miej przed oczami skromność Boskiego Mistrza jako przykład:

  tego, który - według słów Apostoła do Koryntian, równającego skromność Jezusa Chrystusa z Jego łagodnością, Jego podstawową cechą: "ja, Paweł proszę was ze względu na delikatność i łagodność Chrystusa" i wedle tego doskonałego wzorca kształtuj swoje działania, które powinny być wiernym odbiciem poruszeń twej duszy.

  - Nigdy nie zapominaj o tym Boskim wzorcu, Annito.

  - Staraj się dostrzegać pewien ukochany majestat Jego obecności, pewną przyjemną pewność w Jego sposobie mówienia, pewną miłą godność w chodzenie, modlitwie, rozmowie, pewien słodki spokój Oblicza. Wyobraź sobie ten spokojny i słodki wyraz, jakim przyciągał tłumy, prowadząc ich w góry, lasy, na pustkowia i odludne plaże zapominających o jedzeniu, piciu i domowych obowiązkach.

  - W ten sposób próbujmy naśladować, tak jak umiemy, te skromne i godne zachowanie. I bądźmy do Niego podobni, jak to jest tylko możliwe na ziemi, abyśmy mogli być doskonalsi i bardziej podobni do Niego przez całą wieczność niebieskiej Jeruzalem.


  ***
  Nieszczególnie pięknie, ale jest :)
 • dziękuję :)
 • edytowano maj 2016
  @Katia :x
 • Wow, dzięki!!
 • Wielkie dzięki @Katia! :)
 • dzięki :)
 • Dziękuję. To pisane jest do Annity, ale dotyczy również panów
 • Dziękuję.
 • Dzięki Katia!
 • Dziękuję Ci @Katia, Ojciec Pio mnie znowu znalazł:)
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.