Witaj, nieznajomy!

Wygląda na to, że jesteś tutaj nowy. Jeśli chcesz wziąć udział, należy kliknąć jeden z tych przycisków!

Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego

edytowano maj 2013 w Arkan Noego
 Nazwa "nowenna" pochodzi od łacińskiego słowa novem - dziewięć. Oznacza ona więc dziewięć dni modlitwy. Przyjęło się, iż określenie "nowenna" dotyczy modlitwy przed świętem, w przeciwieństwie do "oktawy", która oznacza przedłużenie uroczystości na osiem dni (w liturgii mamy oktawę Wielkanocy oraz oktawę Bożego Narodzenia).

     Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego jest najstarszym zgromadzeniem modlitewnym. Jest to modlitwa zalecona przez samego Pana Jezusa w dniu wniebowstąpienia. Pisze św. Łukasz: "Jezus podczas wspólnego posiłku kazał apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: 'Słyszeliście o niej ode Mnie - mówił - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym'. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga" (Dz 1,4-5; Łk 24,50-53).

     Można przypuszczać, że w samych początkach Kościoła wierni przygotowywali się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego przez dziewięć dni w modlitewnym skupieniu. Jednak taka nowenna nie znalazła się wówczas w liturgii. Także późniejsze wieki, choć wprowadziły w życie chrześcijan wiele nowenn np. przed Bożym Narodzeniem, przed wspomnieniem św. Antoniego czy innych świętych, nie przyniosły "oficjalnej" nowenny do Ducha Świętego.

     Nowenna do Ducha Świętego istniała natomiast jako modlitwa prywatna. Przybierała różne kształty. Odmawiano np. kilka "Ojcze Nasz" lub jakieś specjalnie ułożone osobiste modlitwy. Czasem zdarza się jeszcze, że w dniach przed Zesłaniem Ducha Świętego odmawia się w kościele jakąś modlitwę nazywając ją "nowenną do Ducha Świętego". Jest to właśnie taka dawna przedsoborowa modlitwa, wyciągnięta ze starego modlitewnika.

     Dlaczego nowenny do Ducha Świętego nie wprowadzono w pierwszych wiekach do liturgii Kościoła? Prawdopodobnie dlatego, że pojawiła się oktawa Zesłania Ducha Świętego. Oktawa ta stała się koniecznością w IV i V wieku, gdy liczne rzesze nowo nawróconych prosiły o chrzest. Chrztu udzielano przede wszystkim w Wielką Noc Zmartwychwstania. Jednak wielka liczba nawróconych doprowadziła do tego, że dniem chrztu stała się również noc przed Zesłaniem Ducha Świętego. Stąd musiała pojawić się oktawa jako czas mistagogii nowo ochrzczonych (wtajemniczenia ich w prawdę o chrzcie) - podobnie jak oktawa wielkanocna.

     W następnych wiekach nie było tak wielkiej liczby dorosłych proszących o chrzest. Wystarczyła więc Wielka Noc Zmartwychwstania. Oktawa Zesłania Ducha Świętego pozostała jednak w liturgii przez wszystkie wieki aż do naszych czasów. Została zniesiona dopiero w 1970 roku w ramach odnowy liturgii po Soborze Watykańskim II. I dopiero wówczas wprowadzono w liturgię Kościoła Nowennę do Ducha Świętego.

     Nie potrzebujemy już tworzyć specjalnych modlitw na nowennę do Ducha Świętego. Modlitwy te zawiera Liturgia Godzin oraz formularze Mszy św. w tych dziewięciu dniach przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

     Nieszpory zawsze rozpoczynają się hymnem Veni Creator. Antyfony do Magnificat kierują naszą uwagę do prawdy o Duchu Świętym. "Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę, Duch prawdy pochodzący od Ojca, On o Mnie świadectwo dawać będzie. Alleluja" - mówi na przykład antyfona w nieszporach 7. niedzieli wielkanocnej. Responsorium w nieszporach w te dni powtarza: "Duch Pocieszyciel. Alleluja, alleluja. Wszystkiego was nauczy. Alleluja, alleluja."

     O Duchu Świętym mówią czytania z nieszporów. Są to fragmenty z listów św. Pawła pokazujące działanie Ducha Świętego. Również większość drugich czytań z godziny czytań poświęcona jest trzeciej osobie Trójcy Świętej. W poniedziałek VII tygodnia wielkanocnego możemy przeczytać katechezę św. Cyryla Jerozolimskiego na temat Ducha Świętego, we wtorek czytamy fragment z dzieła św. Bazylego "O Duchu Świętym". W środę poznajemy, co soborowa konstytucja "Lumen gentium" mówi o Duchu Świętym uświęcającym Kościół, czwartek przynosi nam komentarz św. Cyryla Aleksandryjskiego do Ewangelii mówiącej o obietnicy przyjścia Pocieszyciela. W piątek czytamy poświęcony Duchowi Świętemu fragment z dzieła św. Hilarego "O Trójcy Świętej", w sobotę zaś kazanie afrykańskiego autora o Kościele przemawiającym wszystkimi językami.

     Modlitwy wstawiennicze w jutrzni i nieszporach są nieustannym wołaniem o dar Ducha Świętego. "Niech Duch Święty zawsze nas wspomaga", "Niech Duch Święty przyczynia się za nami", "Ześlij nam Panie swojego Ducha", "Pocieszaj Kościół łaską swego Ducha" - to tylko niektóre z wezwań powtarzanych w tych dniach. O przyjście Ducha Świętego wzywają również kolekty mszalne. Powinno być rzeczą oczywistą, że także modlitwa wiernych w tych dziewięciu dniach będzie prośbą o dar Ducha. Niestety, jeszcze nie wszyscy to zauważają.

     Można by oczywiście wprowadzić jeszcze więcej akcentów dotyczących Ducha Świętego. Ale nowenna ta słusznie ukształtowana jest na tle całego czasu paschalnego, prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa i Jego wniebowstąpieniu.

     Jak więc dzisiaj odprawiać nowennę do Ducha Świętego? Po prostu wybierając odpowiednie modlitwy z bogactwa, które daje Kościół w liturgii. Jako nowennę można więc w tym czasie codziennie odprawiać nieszpory, jutrznię lub inne godziny. Nowenną będą msze św. tych dziewięciu dni. Należy sobie przy tym uświadomić, że nie trzeba szukać wtedy formularza mszy wotywnej o Duchu Świętym. Wystarczy (i tak jest lepiej!) wziąć formularz z dnia. Można też połączyć z mszą św. nieszpory lub jutrznię. Nie potrzeba żadnych dodatkowych modlitw.

     Cieszy ten dar odnowy przyniesiony Kościołowi przez Vaticanum II. Jest może jeszcze pewien niedosyt. Chciałoby się, żeby te dni miały w liturgii taką samą rangę jak okres Wielkiego Postu lub ostatni tydzień Adwentu, które w porządku liturgicznym są ważniejsze od wszystkich wspomnień (ustępują tylko przed uroczystościami i świętami).

     W tym czasie w liturgii śpiewamy pieśni o Duchu Świętym. Jeśli wspólnota nie zna takich pieśni, wybieramy pieśni wielkanocne - jest to bowiem cały czas okres wielkanocny i ten fakt należy podkreślać również śpiewem.

     Trzeba też na koniec wyjaśnić, w jaki sposób powinno się rozwiązywać spotkanie nowenny do Ducha Świętego z nabożeństwami majowymi lub czerwcowymi. W liturgii Kościoła obchody mniej ważne zawsze muszą ustąpić obchodom ważniejszym. Głównym nabożeństwem każdego dnia powinna być więc nowenna do Ducha Świętego, do której można co najwyżej dołożyć jakiś akcent maryjny - np. na zakończenie zaśpiewać pieśń maryjną. Nie powinno się więc w te dni odprawiać nabożeństw majowych, tylko na przykład nieszpory, które jak wspomniałem są wielkim wołaniem o dar Ducha Świętego. 


Ks. Stanisław Hartlieb


Tekst pochodzi z pisma
Ruchu Światło-Życie "Wieczernik" nr 109 
Komentarz

 • edytowano maj 2013
  A tu modlitwy

  Nowenna do Ducha Świętego

   

   

   

  Modlitwa wstępna:

   

  Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

   

  Na poszczególne dni nowenny:

   

  W pierwszym dniu:

   

  W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego" (J 7,37.39).

   

  Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

   

  W drugim dniu:

   

  Pismo święte poucza: "Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3,5-7).

   

  Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

   

  W trzecim dniu:

   

  Pismo święte poucza: "Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem" (1 Kor 12,13).

   

  Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

   

  W czwartym dniu:

   

  Pismo święte poucza: "Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1,21-22).

   

  Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

   

  W piątym dniu:

   

  Pismo święte poucza: "Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8,26-27).

   

  Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

   

  W szóstym dniu:

   

  Pismo święte poucza: "Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Gal 5,16.22.25).

   

  Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

   

  W siódmym dniu:

   

  Pismo święte poucza: "Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,19-20).

   

  Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

   

  W ósmym dniu:

   

  Pismo święte poucza: "Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1 Kor 2,919).

   

  Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

   

  W dziewiątym dniu:

   

  Pismo święte poucza: "Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

   

  Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

   

   

  Ojcze nasz...

   

  Módlmy się:

   

  Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

   

   

   

  _____________________________________________________

   

   

   

  Litania do Ducha Świętego

   

   

   

  Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

   

  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

   

  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,

   

  Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,

   

  Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami,

   

  Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami,

   

  Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.

   

  Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.

   

  Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

   

  Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty,

   

  Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty,

   

  Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty,

   

  Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty,

   

  Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty,

   

  Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty,

   

  Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty,

   

  Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty,

   

  My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty.

   

  Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

   

  Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

   

  Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

   

  Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

   

  Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

   

  Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

   

  Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

   

  Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

   

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

   

  przepuść nam, Panie.

   

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

   

  wysłuchaj nas, Panie.

   

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

   

  zmiłuj się nad nami.

   

   

   

  P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.

   

  W.: I odnów we mnie moc ducha.

   

   

   

  Módlmy się:

   

  Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

   

   

   

  _____________________________________________________

   

   

  Koronka do Ducha Świętego

   

   

  Wezwanie Ducha Świętego:

   

  Przybądź, Duchu Święty,

  spuść z niebiosów wzięty

  Światła Twego strumień.

   

  Przyjdź, Ojcze ubogich,

  Dawco darów mnogich,

  przyjdź Światłości sumień !

   

  O najmilszy z Gości,

  Słodka serc radości,

  Słodkie orzeźwienie.

   

  W pracy Tyś ochłodą,

  w skwarze żywą wodą,

  w płaczu utulenie.

   

  Światłości najświętsza,

  serc wierzących wnętrza

  poddaj swej potędze !

   

  Bez Twojego tchnienia

  cóż jest wśród stworzenia?

  Jeno cierń i nędze !

   

  Obmyj, co nieświęte,

  oschłym wlej zachętę,

  ulecz serca ranę !

   

  Nagnij, co jest harde,

  rozgrzej serca twarde,

  prowadź zabłąkane.

   

  Daj Twoim wierzącym,

  Tobie ufającym

  siedmiorakie dary !

   

  Daj zasługę męstwa,

  daj wieniec zwycięstwa,

  daj szczęścia bez miary ! Amen.

   

  1. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości.

  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

   

  2. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu.

  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

   

  3. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rady.

  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

   

  4. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Męstwa.

  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

   

  5. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Umiejętności.

  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

   

  6. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Pobożności.

  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

   

  7. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej.

  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

   

  P: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie,

  W: I odnowisz oblicze ziemi.

   

  Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

   

  P: Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,

  W: Módl się za nami.

   

   

  Modlitwy liturgiczne do Ducha Świętego

  (Można je odmówić, do wyboru, na zakończenie koronki)

   

  Najmiłościwszy Boże, nakłoń łaskawie ucha Twego na głos modlitwy naszej i oświeć serca nasze łaską Ducha Świętego, abyśmy byli godnymi szafarzami Twoich tajemnic i kochali Cię miłością wieczną. Amen.

   

  Boże, przed Tobą każde serce stoi otworem, każde pragnienie jest Ci znane i żadna tajemnica nie jest przed Tobą zakryta; oczyść przez udzielenie Ducha Świętego, nasze myśli, abyśmy mogli doskonale Cię kochać i godnie Cię chwalić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

   

  Oczyść, Panie, ogniem Ducha Świętego nasze sumienia i serca, abyśmy służyli Tobie w czystości ciała i podobali się dzięki niewinności duszy. Amen.

   

  Panie, niech Pocieszyciel, który od Ciebie pochodzi, oświeci nasze umysły i zgodnie z obietnicą Twojego Syna doprowadzi je do pełnej prawdy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

   

  Prosimy Cię, Panie niechaj zstąpi na nas moc Ducha Świętego, aby oczyścić nasze serca i strzec nas od wszelkich przeciwności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

   

  Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe, i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

   

  Nawiedziwszy sumienia nasze, oczyść je, prosimy Cię, aby Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, przychodząc do nas, znalazł przygotowane sobie w nas mieszkanie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

   

  A Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź !"

  A kto słyszy, niech powie: "Przyjdź !"

  I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,

  Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. [Ap 22, 17)

   

   

   

  _____________________________________________________

   

   

  O Stworzycielu Duchu przyjdź

   

   

  1. O Stworzycielu Duchu przyjdź,

  Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,

  Niebieską łaskę zesłać racz

  Sercom, co dziełem są Twych rąk.

   

  2. Pocieszycielem jesteś zwan,

  I Najwyższego Boga dar,

  Tyś namaszczeniem naszych dusz,

  Zdrój żywy, miłość ognia żar.

   

  3. Ty darzysz łaską siedemkroć,

  Bo moc z prawicy Ojca masz,

  Przez Ojca obiecany nam,

  Mową wzbogacasz język nasz.

   

  4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,

  W serca nam miłość świętą wlej,

  I wątłą słabość naszych ciał,

  Pokrzep stałością mocy swej.

   

  5. Nieprzyjaciela odpędź w dal,

  I Twym pokojem obdarz wraz,

  Niech w drodze za przewodem Twym,

  Miniemy zło, co kusi nas.

   

  6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

  Daj, by i Syn poznany był,

  I Ciebie jedno Tchnienie Dwóch,

  Niech wyznajemy z wszystkich sił.

   

   

   

  _____________________________________________________

   

   

  Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

   

   

  Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

   

   

   

  _____________________________________________________

   

   

  Codzienne ofiarowanie się Duchowi Świętemu

   

   

  Boże, Duchu Święty,

   

  słodka miłości Ojca i Syna.

   

  Aby całkowicie należeć do Ciebie,

   

  oddaję Ci teraz i na zawsze:

   

  moje serce, moje ciało i duszę,

   

  moje siły i zdolności,

   

  moje cierpienia i radości,

   

  moje życie i śmierć.

   

  Oddaję Ci też wszystkich,

   

  którzy są mi drodzy i wszystko,

   

  czym jestem i co posiadam,

   

  abyś Ty sam mógł tym rozporządzać

   

  i panować nade mną swoją miłością,

   

  teraz i w wieczności. Amen.

   

  Bł. Arnold Janssen SVD

   

   

   

  _____________________________________________________

   

   

  Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu

   

   

  Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.

   

   

   

  _____________________________________________________

   

   

  Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II na drugi rok przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000<p/>

   

   

  Duchu Święty, najsłodszy Gościu serc,

   

  ukaż nam glębokie znaczenie

   

  Wielkiego Jubileuszu, aby dusze nasze

   

  mogły go świętować z wiarą w nadziei,

   

  która nie zawodzi, w miłości,

   

  która nie oczekuje niczego w zamian.

   

   

   

  Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

   

   

   

  Duchu Prawdy, który przenikasz

   

  głębokości Boże, żywa pamięci

   

  i proroctwo Kościoła, prowadź ludzkość

   

  do uznania w Jezusie z Nazaretu

   

  Pana chwały, Zbawiciela świata,

   

  najwyższe spełnienie dziejów.

   

   

   

  Duchu Stworzycielu,

   

  tamniczy twórco Królestwa Bożego,

   

  mocą Twoich świętych darów

   

  wspomagaj Kościół, aby odważnie

   

  przekroczył próg nowego Tysiąclecia

   

  i niósł przyszłym pokoleniom

   

  światło zbawczego Słowa.

   

   

   

  Duchu świętości, Boskie tchnienie,

   

  które porusza wszechświat,

   

  przyjdź i odnów oblicze ziemi.

   

  Wzbudź w sercach chrześcijan

   

  pragnienie pełnej jedności,

   

  aby byli dla świata skutecznym

   

  znakiem i narzędziem

   

  wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem

   

  i jedności całego rodzaju ludzkiego.

   

   

   

  Duchu komunii, duszo i podporo Kościoła,

   

  spraw, aby bogactwo charyzmatów i posług

   

  umacniało jedność Ciała Chrystusowego;

   

  spraw, aby wierni świeccy,

   

  osoby konsekrowane i wyświęceni

   

  szafarze sakramentów wspólnie dążyli

   

  do budowania Królestwa Bożego.

   

  Duchu Pocieszycielu, niewyczerpane źródło

   

  radości i pokoju, pobudzaj do solidarności

   

  wobec potrzebujących,

   

  dodaj chorym otuchy, wystawionych na próby,

   

  obdarz ufnością i nadzieją,

   

  ożyw we wszystkich

   

  chęć czynnego zaangażowania

   

  w budowie lepszej przyszłości.

   

   

   

  Duchu Mądrości, który nawiedzasz

   

  umysły i serca,

   

  spraw, aby postęp wiedzy i techniki

   

  służył zyciu, sprawiedliwości i pokojowi.

   

  Wspieraj dialog z wyznawcami innych religii,

   

  pomóż różnym kulturom otworzyć się

   

  na wartość Ewangelii.

   

   

   

  Duchu życia, za Twoją sprawą

   

  Słowo stało się ciałem w łonie Dziewicy,

   

  Niewiasty, która milczy i słucha.

   

  Ucz nas wrażliwości na natchnienia

   

  Twojej miłości i gotowości

   

  do odczytywania zawsze znaków czasu,

   

  które stawiasz na drogach historii.

   

   

   

  Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

   

   

   

  Tobie, Duchu miłości,

   

  wraz z Ojcem Wszechmogącym

   

  i Synem Jednorodzonym,

   

  wszelka cześć i chwała

   

  po wszystkie wieki wieków. Amen.

   

 • jak dobrze, że czuwasz- dziękuję za przypomnienie ;)
 • Małgosiu, dzięki za wpis i za przypomnienie @};-
 • dzień drugi...
 • Dopiero dzis zobaczyłam a plącze mi sie juz kilka dni po głowie zeby jej gdzies w necie poszukać i zapominam pózniej
  Dzieki  :-*
 • dzień trzeci...
 • dzień...piąty...
 • Wyciągam bo to już tuż tuż.
 • Od dziś zaczynamy.
 • Od dziś zaczynamy  <3
 • No i koniec nowenny.
  Ktoś dołączyl?

 • Ja bym była zapomniała!!! Może komuś przypomnę ;-)
  Podziękowali 1matuleczka
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.