Róża Trzecia Matki Bożej Słuchajacej w intencji naszych mężów. Zmiana Tajemnic - PAŹDZIERNIK

1246722

Komentarz

 • pamiętam :)
 • Pamiętam
 • Jutro zmiana
 • edytowano sierpień 2014
  SIERPIEŃ

  Tajemnice Radosne

  1. @Attena - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @Pinia -  Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @agnieszkamama - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @Kotek - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @melisa - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @Martka - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @zapominajka ;- O uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @IDUSIA - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @Anna78 - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @uJa - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @srednia rodzinka - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @Milamama - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @Klementyna - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @Aneta - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @Hanq - O uwolnienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @MagdaD - O codzienne odnajdywanie  i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @ola_p - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @fruzia - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @Renka - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @manka - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
 • Paamiętam
 • dzisiaj zmiana
  +
 • Dostalam sms. AnkaAso przeprasza, ale ma zawirowania (ogarnia sie mieszkaniowo) i nie zmienila tajemnic.
 • domyśliłam się, dlatego podbiłam
  nie ma sprawy, wystarczy sprawdzić 1 tajemnicę niżej
 • Jestem, choć jest mi ciężko trwać.
 • edytowano wrzesień 2014
  Zmiana Tajemnic - wrzesień

  Tajemnice Radosne

  1. @manka - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @Attena-  Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @Pinia - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @agnieszkamama - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @Kotek - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @melisa - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @Martka- O uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @zapominajka ;- O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @IDUSIA - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @Anna78 - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @uJa ;- O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @srednia rodzinka - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @Milamama - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @Klementyna - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @Aneta - O uwolnienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @Hanq- O codzienne odnajdywanie  i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @MagdaD - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @ola_p - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @fruzia - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @Renka - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
 • edytowano wrzesień 2014
  Mam prośbę nieśmiałą-jeśli któraś z Was może i chce, to proszę o przyjęcie jutro lub w innym czasie Komunii Św. w intencji mojego męża.
  edit:lit
 • up................................
 • Jutro zmiana tajemnic

 • wciąż +
 • edytowano październik 2014
  Zmiana Tajemnic - październik

  Tajemnice Radosne

  1. @Renka - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @manka -  Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @Attena - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @Pinia - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @agnieszkamama - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @kotek- O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @melisa ;- O uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @Martka ;- O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @zapominajka ;- O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @IDUSIA ;- O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @Anna78 ;- O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @uJa ;- O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @srednia rodzinka - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @Milamama- O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @Klementyna ;- O uwolnienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @Aneta ;- O codzienne odnajdywanie  i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @Hang ;- O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @MagdaD ;- O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @ola_p ;- O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @fruzia ;- Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
 • AnkaAso chyba o jeszcze jedną tajemnicę niżej trzeba się przesunąć
 • teraz jest dobrze, jak pisałam posta było tak jak we wrześniu
 • /jestem, dziś z okazji Święta prosiłam MAryję o jakąś szcególną łaskę dla każdego męża z róży, tę, której mu najbardziej na dziś trzeba +
 • Jutro zmiana tajemnic
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.