@Anulcia -wyliczanie podstawy do macierzyńskiego

edytowano wrzesień 2015 w Ogólna
Witaj @Anulcia,
Podajesz za mało danych, ale nie wykluczone, że "system" może mieć rację (z drugiej strony, to paranoja, że panie wyłączają myślenie i wszystko zwalają na system). Wynika to z: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=429
"Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli w okresie, z którego wynagrodzenie przyjmowane jest do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia z przyczyn usprawiedliwionych, przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku:

wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy,
przyjmuje się - po uzupełnieniu - wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.

Jeżeli pracownik w każdym miesiącu przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku uwzględnia się wynagrodzenie za wszystkie miesiące, uzupełnione do pełnej wysokości."

Zatem, jeżeli pod koniec stycznia 2015 poszłaś na zwolnienie, to podstawę do zasiłku chorobowego ( a potem macierzyńskiego) bierze się z 12 miesięcy roku 2014. Wyłączasz miesiące z urlopem wychowawczym, to już mamy 9 m-cy podstawy, ale być może wcześniej też przez któreś z pozostałych trzech miesięcy przed wychowawczym miałaś zwolnienie lekarskie przez ponad połowę miesiąca i stąd byłaby podstawa z 6 m-cy.
pozdrawiam

Komentarz

  • Ważne też, czy w tych ostatnich 4 miesiącach miałaś zmianę wymiaru czasu pracy.
    Jeśli nie to jak wyżej.
  • Nie mialam zmiany wymiaru czasu. Jeszcze wczesniej mialam 1macierzynski dlatego tego nie liczy. Po 1macierzynskim mialam wypoczynkowy urlop z tymi przerwami. To juz chyba jasnosc mam o co chodzi w takim razie.
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.