Tekstu o miłości szukam

jak wyżej
pokazujący piękno miłości,
pisany przez ludzi związanych z Kościołem, Ojców Kościoła
odbiorcy to nastolatkowie
bardzo proszę

Komentarz

 • Może coś o Matce Teresie z Kalkuty? Nie znam żadnego tekstu ale myślę że dobry przykład.
 • Najcięższą chorobą na Zachodzie nie jest gruźlica ani trąd, lecz brak miłości, troski, poczucie, że jesteśmy nikomu niepotrzebni.
  Fizyczne dolegliwości możemy leczyć różnymi medykamentami, ale osamotnienie, rozpacz i brak nadziei możemy leczyć tylko miłością. Niemało ludzi na świecie umiera z braku kromki chleba, znacznie więcej jednak umiera z braku miłości. Ubóstwo na Zachodzie jest specyficznym rodzajem ubóstwa ¬ to nie tylko ubóstwo spowodowane samotnością, ale także brakiem duchowego życia. Głód miłości jest taki sam jak głód Boga.
  Nie sposób zaspokoić tej potrzeby bez wsparcia, jakim jest łaska Boża.
  Kiedy zdacie sobie sprawę z tego, jak bardzo kocha was Bóg, wtedy będziecie mogli żyć i promieniować tą miłością. Zawsze twierdzę, że miłość zaczyna się w domu: najpierw w rodzinie, potem w waszym miasteczku albo wielkim mieście. Nietrudno kochać ludzi, którzy są od nas daleko, trudniej kochać tych, z którymi współżyjemy albo którzy w pobliżu nas przebywają. Nie akceptuję wielkich czynów na skalę ogólną ¬ trzeba zaczynać od miłości jednostki. Chcąc kogoś pokochać, trzeba nawiązać kontakt z tą osobą, zbliżyć się do niej. Każdy potrzebuje miłości. Każdy musi mieć świadomość, że jest potrzebny i że jest ważny dla Boga.
  Jezus powiedział: "Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem", a także: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25, 40). Powiedział także: " Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie" (Mt 25, 35. 36).
  Zawsze przypominam siostrom i braciom, że nasz dzień składa się z 24 godzin, które spędzamy z Jezusem.
  Przed przystąpieniem do swojej pracy apostolskiej każda misjonarka miłości czy misjonarz odmawiają następującą modlitwę, która odmawiana jest również przez personel lekarski w Shishu Bhavan, domu dla dzieci w Kalkucie:
  Drogi Boże, Wielki Uzdrowicielu, klękam przed Tobą,
  bo każdy doskonały dar pochodzi od Ciebie.
  Błagam Cię, obdarz moje ręce zręcznością,
  mój umysł jasną wizją, a moje serce dobrocią i łagodnością.
  Pozwól mi wypełniać mój cel z całkowitym poświęceniem,
  użycz mi sił do dźwigania ciężaru cierpienia moich podopiecznych,
  do prawdziwego realizowania przywileju, który stał się moim udziałem.
  Spraw, aby moje serce nie znało próżności ani pokus świata,
  abym w prostocie dziecięcej ufności mógł na Tobie polegać. Amen
  Matka Teresa
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.