Pierwsza Róża za Mężów św. Rity

Sierpień

Tajemnice Radosne
1. @mama83 ; - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
2. @Nika76 ; - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
3. @Kerima ; - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
4. @agnodike5 ; - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
5. @Ulga ; - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

Tajemnice Światła

1. @Lome ; - o łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
2. @elzunia - O uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
3. @aga---p ; - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
4. @groszek ; - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
5. @anulaczarnula ; - o łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzących przyjaciół.

Tajemnice Bolesne
1. @Basja ; - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
2. @Agnieszka82 ; - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
3. @Joanna36 ; - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
4. @Zuzapola ; - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
5. @kasia24 ; - O uwolnienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

Tajemnice Chwalebne
1. @Aneczka08 ; - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
2. @Olesia ; - o kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
3. @celinka ; - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
4. @Skatarzyna ; - O przemianę serc żon, aby stawały się dlaswoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
5. @Sylwunia ; - dziękczynna za wszystkich naszych mężów.


«1345678

Komentarz

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.