Od 22 stycznia Nowenna do św.Jana Bosco:-)

Nowenna do świętej Agnieszki Rzymianki dziś się kończy... 
Dzień przerwy mamy i zaczynamy do świętego Jana Bosco :) :) 

Komentarz

 • edytowano styczeń 2017
  I trochę życiorysu o Nim  :)
  Jan Bosko urodził się w biednej rodzinie piemonckich wieśniaków 16 sierpnia 1815 roku. Został osierocony, gdy miał zaledwie dwa lata, wychowywała go matka razem z dwoma braćmi. Od wczesnego dzieciństwa wielką radość sprawiała mu modlitwa i mówienie o Bogu. Od przygodnych kuglarzy i cyrkowców uczył się różnych sztuczek, które pokazywał w niedzielę, dołączając przy tym krótką katechezę. Pierwszą Komunię świętą przyjął w wieku 11 lat. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę, sam zdobywając pieniądze na utrzymanie i opłacenie nauczycieli. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego w Turynie. Jego ojcem duchownym był św. Józef Cafasso. Po otrzymaniu święceń kapłańskich 5 czerwca 1841 rozpoczął pracę duszpasterską, najpierw wśród chorych i więźniów, a następnie pośród młodzieży.
   
  Pewnego dnia spotkał czternastolatka, bezdomnego i zaniedbanego sierotę. Zaopiekował się nim. Bardzo szybko dołączali do księdza Bosko inni chłopcy, o których nikt nie pamiętał. Wkrótce powstało pierwsze Oratorium, gdzie przez wspólne życie, naukę, pracę i modlitwę przygotowywali się do pełnienia różnych zawodów. Z jego inicjatywy powstawały szkoły elementarne, zawodowe i internaty. Ksiądz Bosko posiadał niezwykły dar pedagogiczny, potrafił dotrzeć do serc dzieci i młodzieży. Wzbudzał zaufanie i leczył ich emocjonalne rany. A wszystko to czynił z Panem Jezusem, to On był głównym Wychowawcą zaniedbanej młodzieży, którą opiekował się święty. W swoich domach wprowadził system prewencyjny, pragnął kształtować umysły i serca młodych w duchu Ewangelii. Zakazał stosowania kar cielesnych. Pragnął, by wychowawca był dla młodych przede wszystkim przyjacielem. Jego posługę wychowawcy wspomagała także jego mama, która zamieszkała w Oratorium w Turynie.
   
  W roku 1859 ks. Bosko założył zgromadzenie Księży Salezjanów. Od roku 1872 roku wychowawcze dzieła wspierały Siostry ze zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, które opiekują się dziewczętami. Obecnie Salezjanie i salezjanki pracują na wszystkich kontynentach i bardzo prężnie się rozwijają, także w Polsce. Ksiądz Jan Bosko pisał też książki ascetyczne, w których inspirował się duchowa mądrością św. Franciszka Salezego. Rozwijał tez pracę wydawniczą, założył w Turynie własną drukarnię.
   
  Podczas procesu beatyfikacyjnego wiele osób świadczyło o doznanych cudach za przyczyną świętego kapłana. Ks. Bosko posiadał przede wszystkim dar czytania w ludzkich sumieniach, który pomagał mu w kształtowaniu charakterów powierzonej mu przez Boga młodzieży.
   
  Ks. Jan Bosko odszedł do Pana 31 stycznia w 1888 roku. W różnych częściach świata pozostawił po sobie 65 placówek, w których pracę duszpasterską i wychowawczą prowadzili salezjanie
 • Kto dołączy? :)
 • Ja chętnie :)
  Podziękowali 1Bridget
 • Moja miłość :smile: )
  Podziękowali 1Bridget
 • edytowano styczeń 2017
  No więc startujemy! :) :) :) 

  Dzień 1. nowenny do św. Jana Bosco

  Święty Janie Bosko, przez miłość, jaką pałałeś ku Jezusowi w Najświętszym Sakramencie i przez gorliwość, z jaką szerzyłeś kult Niemu, wyrażający się w uczestnictwie we Mszy świętej, częstej Komunii świętej i nawiedzeniach kościoła, spraw abyśmy owiani tym samym duchem, praktykowali te czcigodne nabożeństwa, kończąc każdy nasz dzień z Jezusem eucharystycznym w sercu. Amen.

  Ojcze Nasz...

  Zdrowaś Maryjo...

  Chwała Ojcu...

  - Módl się za nami, św. Janie Bosko
  - Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

  Módlmy się:
  Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.

  Podziękowali 2Anna78 olgal

  • Dzień 2. nowenny do św. Jana Bosco

   Święty Janie Bosko, przez miłość do Maryi Wspomożycielki, która w życiu była Ci Matką i Mistrzynią, wyjednaj nam prawdziwe i stałe nabożeństwo do Maryi, abyśmy mogli zasłużyć na Jej potężną opiekę w życiu i przy śmierci. Amen

   Ojcze Nasz...

   Zdrowaś Maryjo...

   Chwała Ojcu...

   - Módl się za nami, św. Janie Bosko
   - Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

   Módlmy się:
   Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego.  Podziękowali 2Anna78 olgal
 • Jest ktos tu?
 • Jest :) +
  Podziękowali 1Bridget
 • + dzisiaj
  Podziękowali 1Bridget
 • +
  Podziękowali 1Bridget
 • +
  Podziękowali 1Bridget
 • Dzien 3 

  Święty Janie Bosko, przez synowską miłość, jaką żywiłeś do Kościoła i Ojca świętego, broniąc go odważnie aż do ostatniego tchu życia, uproś nam, byśmy zawsze pozostali godnymi dziećmi Kościoła Katolickiego, oraz kochali i czcili Ojca świętego, okazując mu pełne posłuszeństwo. Amen

  Ojcze Nasz...

  Zdrowaś Maryjo...

  Chwała Ojcu...

  - Módl się za nami, św. Janie Bosko
  - Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

  Módlmy się:
  Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego.

  Podziękowali 1Anna78
 • + :)
  Podziękowali 1Bridget
 • + i dzisiaj
  Podziękowali 1Bridget
 • Dzień 4. nowenny do św. Jana Bosco

  Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen.

  Ojcze Nasz...

  Zdrowaś Maryjo...

  Chwała Ojcu...

  - Módl się za nami, św. Janie Bosko
  - Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

  Módlmy się:
  Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego.

  Podziękowali 2aga---p Anna78
 • Dzień 5. nowenny do św. Jana Bosco

  Święty Janie Bosko, który założyłeś Towarzystwo Salezjańskie i Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, zapewniając w ten sposób przypływ nowych spadkobierców Twego apostolatu, spraw, aby te dwie Rodziny zakonne promieniowały zawsze pełnią Twojego ducha i wiernie naśladowały twe heroiczne cnoty. Amen

  Ojcze Nasz...

  Zdrowaś Maryjo...

  Chwała Ojcu...

  - Módl się za nami, św. Janie Bosko
  - Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

  Módlmy się:
  Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego.

  Podziękowali 2aga---p Anna78

  • Dzień 6. nowenny do św. Jana Bosco

   Święty Janie Bosko, który dla osiągnięcia tym doskonalszych owoców żywej wiary i ofiarnej miłości, założyłeś Pobożny Związek Pomocników Salezjańskich, spraw aby świecili oni przykładem cnót chrześcijańskich i stali się opatrznościową podporą Twoich dzieł. Amen

   Ojcze Nasz...

   Zdrowaś Maryjo...

   Chwała Ojcu...

   - Módl się za nami, św. Janie Bosko
   - Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

   Módlmy się:
   Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego.

  Podziękowali 1Anna78
 • Jescze 3 dni.
 • Święty Janie Bosko, który dla zbawienia ludzi wysłałeś swoich misjonarzy na krańce świata, rozpal także i w nas tę samą miłość, abyśmy umieli szukać dusz nieśmiertelnych i zdobywać je dla Boga. Amen

  Ojcze Nasz...

  Zdrowaś Maryjo...

  Chwała Ojcu...

  - Módl się za nami, św. Janie Bosko
  - Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

  Módlmy się:
  Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego Amen
 • 8dzień 

  Święty Janie Bosko, który ponad wszystko ukochałeś cnotę czystości, świadcząc o niej przykładem, słowem i pismem, spraw, abyśmy w niej rozmiłowani, utwierdzali ją w naszym otoczeniu wszystkimi siłami. Amen

  Ojcze Nasz...

  Zdrowaś Maryjo...

  Chwała Ojcu...

  - Módl się za nami, św. Janie Bosko
  - Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

  Módlmy się:
  Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego.


  Podziękowali 1Anna78
 • Dzień 9. nowenny do św. Jana Bosco

  Święty Janie Bosko, który tak głęboko odczuwałeś wszelką nędzę ludzką, spojrzyj na nasze potrzeby i uproś nam oraz rodzicom naszym obfite błogosławieństwo Maryi Wspomożycielki. Wyjednaj nam łaski doczesne i duchowe, potrzebne w życiu i przy śmierci. Amen

  Ojcze Nasz...

  Zdrowaś Maryjo...

  Chwała Ojcu...

  - Módl się za nami, św. Janie Bosko
  - Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

  Módlmy się:
  Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego
 • Bardzo bardzo Wam dziękuję za wspólną modlitwę.
  Cieszę się ,że można z kims się pomodlić.
  Do zobaczenia!!

   i zapraszam do Nowenny do Matki Bożej z Lourdes 
  od 2lutego :)
 • I dziś modlitwa do świętego Jana Bosko 

  Modlitwa do św. Jana Bosko

  Święty Janie Bosko,
  Ojcze i Nauczycielu młodzieży,
  posłuszny darom Ducha i otwarty na rzeczywistość swoich czasów
  byłeś dla młodzieży, zwłaszcza tej bezbronnej i ubogiej,
  znakiem miłości i troskliwości Boga.

  Bądź nam przewodnikiem
  na drodze przyjaźni z Panem Jezusem,
  abyśmy mogli odkryć w Nim i w Jego Ewangelii
  sens naszego życia
  i źródło prawdziwego szczęścia.

  Dopomóż nam odpowiedzieć hojnie na powołanie, 
  które otrzymaliśmy od Boga,
  abyśmy w codziennym życiu
  byli budowniczymi jedności
  i współpracowali z entuzjazmem,
  w jedności z całym Kościołem,
  w tworzeniu cywilizacji miłości.

  Wyjednaj nam łaskę wytrwałości
  w jak najgłębszym przeżywaniu życia chrześcijańskiego
  według ducha błogosławieństw;
  i spraw, abyśmy, prowadzeni przez Maryję Wspomożycielkę,
  mogli kiedyś znaleźć się z Tobą
  w wielkiej niebiańskiej rodzinie.
  Amen.

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.