Nowenna do M.B z Lourdes od 2lutego:-)

Kochani od dzisiaj zapraszam na nową nowennę do Matki Bożej z Lourdes  
Bardzo serdecznie zapraszam 

Noszę jeszcze w sercu moment, kiedy to podczas wizyty w Turynie, zatopiony w modlitwie zatrzymałem się przed Świętym Całunem. Wpatrywałem się w cierpiące Oblicze, które zaprasza do kontemplacji Tego, który wziął na siebie ludzkie cierpienie wszystkich czasów i miejsc, w tym nasze cierpienia, nasze trudności, nasze grzechy. Kontemplacja Całunu jest zaproszeniem do refleksji nad tym, o czym pisze święty Piotr: »Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni« (1 P 2,24). Syn Boży cierpiał i umarł, jednakże zmartwychwstał i właśnie dlatego Jego rany stały się znakiem naszego odkupienia, przebaczenia i pojednania z Ojcem (Benedykt XVI, Z Orędzia na Światowy Dzień Chorego 2011).

Módlmy się o łaskę obfitego czerpania z owoców odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Krwią Jego ran zostaliśmy odkupieni, „będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna” (Rz 5,10). Przemienieni i uzdolnieni ofiarą Jezusa, „błogosławmy tych, którzy nas prześladują! Weselmy się z tymi, którzy się weselą, płaczmy z tymi, którzy płaczą. Bądźmy zgodni we wzajemnych uczuciach! (por. Rz 12,14-16).

Maryjo, Uzdrowienie chorych i Pocieszycielko strapionych, powierzamy Twej matczynej opiece chorych i cierpiących; wstawiaj się za nimi u Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby otrzymali łaskę przyjęcia cierpienia jako daru Bożej miłości oraz zostali uzdrowieni.(można dodać własną intencję)

Pod Twoją obronę…

Ojcze nasz…

Módlmy się.
Boże, Ty jesteś ucieczką w chorobie, okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami, aby dzięki Twojemu miłosierdziu odzyskali zdrowie i mogli uczestniczyć w życiu świętego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Komentarz

 • Dzięki. Zaczynam 
 • Od dzisiaj rusza takze 100 dni  (od MB Gromnicznej, do MB Fatimskiej) modlitwy na stulecie Objawień. Zapraszam do codziennej modlitwy rózańcowej (tyle, ile jesteś w stanie: dziesiatka, 1 część, cały)


  Podziękowali 2Barbasia kowalka
 • @Bridget @balum ;
  DZIĘKI!!! 
  Podziękowali 1Bridget
 • Od dzis mozna zacząć .
 • Bóg, uosobiona Prawda i Miłość, zapragnął cierpieć dla nas i z nami; stał się człowiekiem, by móc współcierpieć z człowiekiem w sposób rzeczywisty w ciele i krwi. Stąd w każde cierpienie ludzkie wszedł Ktoś, kto je z nami dzieli i znosi; stąd w każdym cierpieniu jest odtąd obecne pocieszenie przez współcierpiącą miłość Boga, i tak wschodzi dla nas gwiazda nadziei (por. Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, 39).

  Módlmy się za chorych, którzy nie akceptują swojej choroby i nie rozumieją sensu cierpienia, a w chwilach doświadczeń czują się opuszczeni i osamotnieni. Cierpienie pozostaje wciąż wielką tajemnicą, trudną do przyjęcia i udźwignięcia. Niech Bóg oświeci ich serca i umysły na przyjęcie Jego zbawienia. Niech cierpienie Jezusa Chrystusa wyjedna im łaskę akceptacji woli Bożej objawiającej się również przez cierpienie.

  Maryjo, Uzdrowienie chorych i Pocieszycielko strapionych, powierzamy Twej matczynej opiece chorych i cierpiących; wstawiaj się za nimi u Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby otrzymali łaskę przyjęcia cierpienia jako daru Bożej miłości oraz zostali uzdrowieni.

  Pod Twoją obronę…

  Ojcze nasz…

  Módlmy się.
  Boże, Ty jesteś ucieczką w chorobie, okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami, aby dzięki Twojemu miłosierdziu odzyskali zdrowie i mogli uczestniczyć w życiu świętego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


  Podziękowali 2blaekie Anna78

  • Dzień 3. nowenny za chorych

   Wobec Chrystusa, który pokazuje Tomaszowi swoje rany, jego odpowiedź zamienia się we wzruszające wyznanie: »Pan mój i Bóg mój!« (J 20,28). To, co kiedyś było przeszkodą nie do pokonania, ponieważ było znakiem pozornej porażki Jezusa, stało się po spotkaniu ze Zmartwychwstałym dowodem zwycięskiej miłości: »Jedynie Bóg, który miłuje nas do tego stopnia, iż bierze na siebie nasze rany i nasze cierpienia, zwłaszcza niezawinione, godzien jest wiary« (Benedykt XVI, Z Orędzia Urbi et Orbi, Wielkanoc 2007).

   Módlmy się o wiarę dla zrezygnowanych, załamanych, przygniecionych ciężarem nieuleczalnej czy śmiertelnej choroby, o spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym, który czyni wszystko nowym. Męka i śmierć Chrystusa stały się sprawdzianem wiary dla Apostołów – wszyscy zwątpili. Jednak Chrystus swoją obecnością i ukazaniem im swoich ran przekonał ich o swojej miłości objawionej w krzyżu i powstaniu z martwych.

   Maryjo, Uzdrowienie chorych i Pocieszycielko strapionych, powierzamy Twej matczynej opiece chorych i cierpiących; wstawiaj się za nimi u Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby otrzymali łaskę przyjęcia cierpienia jako daru Bożej miłości oraz zostali uzdrowieni.

   Pod Twoją obronę…

   Ojcze nasz…

   Módlmy się.
   Boże, Ty jesteś ucieczką w chorobie, okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami, aby dzięki Twojemu miłosierdziu odzyskali zdrowie i mogli uczestniczyć w życiu świętego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


  Podziękowali 4olgal blaekie Katanna Anna78
 • Dzień 4

  „Często Męka i Krzyż Jezusa budzą w nas lęk, gdyż zdają się zaprzeczeniem życia. W rzeczywistości jednak jest dokładnie odwrotnie! Krzyż bowiem jest Bożym »tak« dla ludzkości, najwyższym i najbardziej intensywnym wyrazem Jego miłości i źródłem, z którego wypływa życie wieczne. Z przebitego serca Jezusa wypłynęło życie. Tylko On jest w stanie uwolnić nas od zła i przywrócić królestwo sprawiedliwości, pokoju i miłości, do którego wszyscy dążymy. Szczególnie wy, drodzy chorzy, odczuwajcie bliskość tego Serca wypełnionego miłością, aby czerpać z Niego z wiarą i radość w modlitwie” (Benedykt XVI, Z Orędzia na Światowy Dzień Chorego 2011).

  Módlmy się za chorych przerażonych swoją chorobą, za buntujących się przeciwko Bogu z powodu cierpienia, które ich spotkało, by zaufali Chrystusowi, który przeszedł przed nami drogę męki i krzyża, i by przytulili się do Jego Serca, w którym znajdą ukojenie, pokój i odwagę, i aby przez cierpienie, życie i wiarę byli Jego świadkami.

  Maryjo, Uzdrowienie chorych i Pocieszycielko strapionych, powierzamy Twej matczynej opiece chorych i cierpiących; wstawiaj się za nimi u Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby otrzymali łaskę przyjęcia cierpienia jako daru Bożej miłości oraz zostali uzdrowieni.
  Pod Twoją obronę…, Ojcze nasz…
  Modlitwa 

  Boże, Ty jesteś ucieczką w chorobie, okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami, aby dzięki Twojemu miłosierdziu odzyskali zdrowie i mogli uczestniczyć w życiu świętego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


  Podziękowali 2Bridget Anna78
 • Dzień 5. nowenny za chorych

  Rozpoznawajcie i służcie Jezusowi w ubogich, chorych oraz w braciach i siostrach cierpiących i będących w trudnej sytuacji, i potrzebujących waszej pomocy. Wszystkich was młodych, chorych i zdrowych, ponownie zapraszam do budowania mostów miłości i solidarności, aby nikt nie czuł się samotny, ale bliski Bogu i przynależący do wielkiej rodziny Jego dzieci (Benedykt XVI, Z Orędzia na Światowy Dzień Chorego 2011).

  Módlmy się za najsłabszych – samotnych, chorych, opuszczonych, bezdomnych, głodnych, bezrobotnych – by otrzymali odpowiednią pomoc od innych ludzi. Jeżeli każdy człowiek jest naszym bratem, to przede wszystkim jest nim cierpiący. Niech Bóg porusza serca młodych ludzi, by chętnie oddawali swoje życie w służbie potrzebującym, w których jest obecny sam Chrystus, by usłyszeli kiedyś: Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego (…) Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść… (Mt 25,34-35).

  Maryjo, Uzdrowienie chorych i Pocieszycielko strapionych, powierzamy Twej matczynej opiece chorych i cierpiących; wstawiaj się za nimi u Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby otrzymali łaskę przyjęcia cierpienia jako daru Bożej miłości oraz zostali uzdrowieni.

  Pod Twoją obronę…

  Ojcze nasz…

  Módlmy się
  Boże, Ty jesteś ucieczką w chorobie, okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami, aby dzięki Twojemu miłosierdziu odzyskali zdrowie i mogli uczestniczyć w życiu świętego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Podziękowali 3blaekie Katanna olgal
 • Dzień 6. nowenny za chorych

  Razem z Chrystusem niech będzie przy was Najświętsza Maryja Panna, którą z ufnością wzywamy jako Uzdrowienie chorych i Pocieszycielkę strapionych. Z głębi swojego cierpienia, uczestnicząc w cierpieniach Syna, Maryja stała się zdolna do przyjęcia nowej misji: być Matką Chrystusa w Jego członkach. W godzinie Krzyża, Jezus przedstawia Jej każdego ze swoich uczniów, mówiąc: „Oto syn Twój” (J 19,26-27). Matczyna troska o Syna staje się matczyną troską o każdego z nas w naszym codziennym cierpieniu (Benedykt XVI, Z Orędzia na Światowy Dzień Chorego 2011).

  Módlmy się za wszystkich chorych, cierpiących w różny sposób, także za uczestniczących w cierpieniu swoich bliskich, aby jednoczyli się z Chrystusem Cierpiącym i Współcierpiącą Jego i naszą Matką. Maryja najlepiej nas rozumie, troszczy się o nas, jak troszczyła się o swego Syna, aż po krzyż. Jeśli „nosimy w naszym ciele umieranie Jezusa”, to „objawi się w nas Jego zmartwychwstanie” (por. 2 Kor 4,10).

  Maryjo, Uzdrowienie chorych i Pocieszycielko strapionych, powierzamy Twej matczynej opiece chorych i cierpiących; wstawiaj się za nimi u Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby otrzymali łaskę przyjęcia cierpienia jako daru Bożej miłości oraz zostali uzdrowieni.

  Pod Twoją obronę…

  Ojcze nasz…

  Módlmy się. 
  Boże, Ty jesteś ucieczką w chorobie, okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami, aby dzięki Twojemu miłosierdziu odzyskali zdrowie i mogli uczestniczyć w życiu świętego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Podziękowali 4Anna78 blaekie Katanna olgal
 • Dzień 7. nowenny za chorych

  Drodzy chorzy i cierpiący, to właśnie przez rany Chrystusa możemy patrzeć oczyma nadziei na wszystko zło, które dotyka ludzkość. Zmartwychwstając, Chrystus Pan nie usunął ze świata cierpienia i zła, ale uzdrowił je u samych korzeni. Przemocy zła przeciwstawił wszechmoc miłości. Wskazał nam więc, że drogą do pokoju i radości jest miłość: »Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie« (J 13,34). Chrystus, Zwycięzca śmierci, żyje pośród nas. Naśladujemy naszego Mistrza w gotowości oddania życia za naszych braci, stając się posłańcami radości, która nie lęka się bólu, radości Zmartwychwstania (Benedykt XVI, Z Orędzia na Światowy Dzień Chorego 2011).

  Módlmy się za ludzi chorych na duszy, więźniów, zatwardziałych grzeszników, przegranych w oczach świata i potępionych przez społeczeństwo, którzy być może nigdy nie słyszeli o miłości Boga. W krzyżu Jezusa Chrystusa mają oni przystęp do miłującego Ojca w niebie. Niech dotrze do nich Dobra Nowina o Bogu miłującym tych, którzy się źle mają. Niech On uleczy ich serca. Bogu nie zależy na śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i żył. Módlmy się również za tych, których Bóg wybrał do posługi głoszenia zbawienia więźniom i osobom z marginesu społecznego, by z ochotą i radością nieśli im Jego miłość. „Miłujcie waszych nieprzyjaciół (…) abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie” (por. Mt 5,44-45).

  Maryjo, Uzdrowienie chorych i Pocieszycielko strapionych, powierzamy Twej matczynej opiece chorych i cierpiących; wstawiaj się za nimi u Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby otrzymali łaskę przyjęcia cierpienia jako daru Bożej miłości oraz zostali uzdrowieni.

  Pod Twoją obronę…

  Ojcze nasz…

  Módlmy się.
  Boże, Ty jesteś ucieczką w chorobie, okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami, aby dzięki Twojemu miłosierdziu odzyskali zdrowie i mogli uczestniczyć w życiu świętego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Podziękowali 1olgal
 • Z okazji Światowego Dnia Chorego, kieruję moje serdeczne pozdrowienie do biskupów, prezbiterów, osób konsekrowanych, seminarzystów, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy i wszystkich tych, którzy z miłością poświęcają się służbie chorym, przynosząc ulgę w ich cierpieniu i roztaczając opiekę nad każdym chorym bratem i siostrą, w szpitalach, domach opieki i w rodzinach: w twarzach osób chorych umiejcie zawsze dostrzegać Oblicze oblicz, czyli Chrystusa (Benedykt XVI, Z Orędzia na Światowy Dzień Chorego 2011).

  Módlmy się za diakonów i kapłanów, by chętnie spieszyli do chorych z sakramentami i pociechą chrześcijańską. Niech ich pokorna posługa wobec przykutych do łoża boleści niesie radość, pewność i nadzieję na spotkanie z Chrystusem oczekującym ich w godzinie śmierci. Módlmy się również za osoby opiekujące się chorymi, o siły fizyczne i moc Ducha Świętego dla nich, by trwali przy cierpiących, aby nikt nie czuł się zapomniany lub odrzucony.

  Maryjo, Uzdrowienie chorych i Pocieszycielko strapionych, powierzamy Twej matczynej opiece chorych i cierpiących; wstawiaj się za nimi u Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby otrzymali łaskę przyjęcia cierpienia jako daru Bożej miłości oraz zostali uzdrowieni.

  Pod Twoją obronę…

  Ojcze nasz…

  Módlmy się.
  Boże, Ty jesteś ucieczką w chorobie, okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami, aby dzięki Twojemu miłosierdziu odzyskali zdrowie i mogli uczestniczyć w życiu świętego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

  Podziękowali 1blaekie
 • edytowano luty 2017


  9ty dzień.

  W Światowym Dniu Chorego zwracam się również z prośbą do kompetentnych władz, ażeby dołożyły starań o rozwój i doskonalenie odpowiednich struktur opieki zdrowotnej, aby służyły one pomocą i były wsparciem dla cierpiących, przede wszystkim dla najuboższych i potrzebujących (Benedykt XVI, z Orędzia na Światowy Dzień Chorego 2011). Społeczeństwo, które nie jest w stanie zaakceptować cierpiących ani im pomóc i mocą współczucia współuczestniczyć w cierpieniu, również duchowo, jest społeczeństwem okrutnym i nieludzkim (Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, 38).

  Módlmy się za sprawujących władzę, aby przy ustanawianiu praw dbali o chorych i najbardziej potrzebujących i zwiększyli pomoc na rzecz zakładów opieki zdrowotnej dla ubogich. Módlmy się także, by ci, którzy są uważani przez społeczeństwo za nieprzydatnych, bezproduktywnych, byli widziani tak, jak widzi ich miłujący Bóg. 

  Maryjo, Uzdrowienie chorych i Pocieszycielko strapionych, powierzamy Twej matczynej opiece chorych i cierpiących; wstawiaj się za nimi u Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby otrzymali łaskę przyjęcia cierpienia jako daru Bożej miłości oraz zostali uzdrowieni.

  Pod Twoją obronę…

  Ojcze nasz…

  Módlmy się.
  Boże, Ty jesteś ucieczką w chorobie, okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami, aby dzięki Twojemu miłosierdziu odzyskali zdrowie i mogli uczestniczyć w życiu świętego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Podziękowali 2AgaMaria olgal
 • Bardzo Wam dziękuję za modlitwę. 
  Bardzo! 
  Cieszę się ,że znajdzie się ktoś kto potowarzyszy. 
   
  Przy okazji zapraszam na następną :) :) :) 
  Do Michała Archanioła od 1marca .
   Do zobaczenia!
    :)
  Podziękowali 2Katanna olgal
 • +
  Podziękowali 1Bridget
 • Wielkie dzięki @Bridget :)
  Podziękowali 1Bridget
 • Modlitwa chorego

  Panie, prosiłem Cię o siłę, aby mi się dobrze wiodło,
  a Ty pozwoliłeś mi stać się słabym,
  abym nauczył się posłuszeństwa.
  Prosiłem o zdrowie, abym mógł dokonywać wielkich rzeczy,
  a otrzymałem chorobę, by czynić, co lepsze.
  Prosiłem o bogactwa, aby być szczęśliwym,
  a stałem się biednym, by być nędzarzem.
  Prosiłem o władzę, aby ludzie mnie podziwiali,
  a jestem bezsilny, aby zatęsknić za Tobą.
  Prosiłem o przyjaźń, abym nie musiał żyć samotnie,
  a Ty dałeś mi serce, abym kochał wszystkich moich braci.
  Nie otrzymałem nic z tego, czego się spodziewałem.
  Nie otrzymałem nic z tego, o co Cię prosiłem.
  Prawie że wbrew mojej woli
  zostały wysłuchane moje niewypowiedziane modlitwy,
  i jestem obdarowany najbardziej ze wszystkich.
  Dzięki Ci, Panie.

  (Modlitwa chorego z jednego z nowojorskich szpitali wyryta na tablicy z brązu
  i umieszczona przy wejściu do szpitala)

   

  „Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. 
  Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. 
  O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. 
  W ranach swoich ukryj mnie” 

  Modlitwa św. Ignacego Loyoli


  Podziękowali 1blaekie
 • Up
  Podziękowali 1blaekie
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.