Emma Bonino

12357

Komentarz

 • Alternatywą dla katolików w Europie są muzułmanie. Lepiej się cieszyć z tego, że w naszym kraju naucza się o św. JP2.


  Podziękowali 2Małgorzata32 J2017
 • @Maciek_bs Chociaż w tym się zgadzamy

  Podziękowali 2Maciek_bs J2017
 • @Maciek_bs - Gwoli złośliwości, dzięki Bogu w Polsce nie ma islamistów na masową skalę w postaci uchodźców. Dzięki Bogu za rządzących tak nieskorych do słuchania papieża i naszych biskupów w tej kwestii.
  Podziękowali 2J2017 kiwi
 • Anegdota o kremówkach ok ale po co dziecku wiedza co lubił mały Lolek i te pełne uwielbienia zwroty ze uwielbiał dzieci. A to zdanie kto najlepszym Papieżem był i dlaczego JP2 to dopiero odlot, sądziłam ze przynajmniej taki przekaz wyda wam się niewłaściwe :D 
 • edytowano styczeń 2018
  My tu gadu gadu, a tymczasem Franciszek pobłogosławił na pokładzie samolotu parę, która porzuciła życie w konkubinacie i udzieliła sobie sakramentu małżeństwa.

  http://catholicherald.co.uk/news/2018/01/18/pope-marries-flight-attendants-on-papal-plane-in-chile/
  Podziękowali 2Małgorzata32 Katia
 • Tekst jest długi, ale piękny. Polecam wszystkim, którzy nie czytali/słuchali.


  Homilia papieża Franciszka wygłoszona 30 lipca w Krakowie-Łagiewnikach

  Pełna treść homilii wygłoszonej przez papieża Franciszka 30 lipca w Krakowie-Łagiewnikach w czasie mszy odprawionej dla duchownych.

  Fragment Ewangelii, który wysłuchaliśmy (por. J 29, 19-31), mówi nam o miejscu, o uczniu i o księdze. Miejscem jest to, gdzie przebywali uczniowie w wieczór Wielkanocny: o nim powiedziane jest jedynie, że drzwi były zamknięte (w. 19). Osiem dni później uczniowie przebywali jeszcze w tym domu, a drzwi nadal były zamknięte (w. 26). Jezus wchodzi do niego, staje pośrodku i przynosi swój pokój, Ducha Świętego i odpuszczenie grzechów: jednym słowem, miłosierdzie Boga. W tym zamkniętym miejscu silnie rozbrzmiewa zachęta, jaką Jezus kieruje do swoich uczniów: „Jak ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam (w. 21).

  Jezus posyła. Od samego początku pragnie On, aby Kościół wychodził, aby szedł do świata. Chce, aby to czynił tak, jak On sam tego dokonał, jak On został przez Ojca posłany na świat: nie jako potężny, ale w postaci sługi (por. Flp 2, 7), nie „aby Jemu służono, lecz żeby służyć” (Mk 10, 45) i nieść dobrą nowinę (por. Łk 4, 18); podobnie też ci, którzy do Niego należą, są posłani w każdym czasie. Uderza ten kontrast: podczas gdy uczniowie zamykali drzwi ze strachu, Jezus posyła ich na misję; chce, aby otworzyli drzwi i wyszli szerzyć z mocą Ducha Świętego przebaczenie i pokój Boży. W mocy Ducha Świętego.


 • To wezwanie skierowane jest także do nas. Jakże nie usłyszeć tu echa wielkiej zachęty świętego Jana Pawła II: „Otwórzcie drzwi!”? Jednak w naszym życiu kapłanów i osób konsekrowanych często może pojawić się pokusa, by ze strachu lub wygody pozostać trochę zamkniętymi w nas samych i w naszych środowiskach. Jezus jednak wskazuje drogę tylko w jednym kierunku: wyjść z naszych ograniczeń, z nas samych. To podróż bez biletu powrotnego. Chodzi o to, by dokonać wyjścia z naszego „ja”, aby stracić swoje życie dla Niego (por. Mk 8, 35), idąc drogą daru z samego siebie. Z drugiej strony, Jezus nie lubi dróg przemierzanych połowicznie, przymkniętych drzwi, podwójnego życia. Wymaga, by wyruszyć w drogę bez obciążeń, wyjść rezygnując ze swoich zabezpieczeń, mocni jedynie w Nim.

  Innymi słowy, życie Jego najbliższych uczniów, do których grona jesteśmy i my powołani, składa się z konkretnej miłości, czyli ze służby i dyspozycyjności; jest to życie, gdzie nie istnieją przestrzenie zamknięte ani własności prywatne, dla własnej wygody. Albo przynajmniej nie powinny takie istnieć. Ten, kto postanowiłby upodobnić całe swoje życie do Jezusa, nie wybiera już swoich własnych miejsc, ale idzie tam, gdzie został posłany; gotów odpowiedzieć Temu, Który go wzywa, nie wybiera już nawet czasu dla siebie. Dom, w którym mieszka, nie należy do niego, ponieważ Kościół i świat są otwartymi miejscami jego misji. Jego skarbem jest wprowadzać Pana w środek życia, nie szukając żadnego innego skarbu dla siebie. W ten sposób unika sytuacji samozadowolenia, które postawiłyby go w centrum, nie staje na chwiejnych postumentach potęg światowych, ani nie opiera się na wygodach, które osłabiają ewangelizację; nie marnuje czasu na planowaniu bezpiecznej i zasobnej przyszłości, aby uniknąć ryzyka stania się odizolowanym i skrytym, zamkniętym w ciasnych murach egoizmu bez nadziei i radości. Zadowolony w Panu, nie zadowala się życiem przeciętnym, ale płonie pragnieniem świadczenia i dotarcia do innych; kocha ryzykować i wychodzi, nieograniczony drogami już wytyczonymi, lecz otwarty i wierny trasom wskazanym przez Ducha Świętego: przeciwny wegetacji, uradowany z ewangelizacji.  Podziękowali 2Małgorzata32 ewaklara
 • Po drugie w dzisiejszej Ewangelii, pojawia się postać jedynego ucznia nazwanego z imienia – Tomasza. W swoim wątpieniu i pragnieniu zrozumienia uczeń ten, również dość uparty, jest trochę do nas podobny i żywimy do niego sympatię. Nie wiedząc o tym, sprawia nam wielki dar: przybliża nas do Boga, bo Bóg nie ukrywa się wobec tego, kto Go szuka. Jezus ukazuje jemu swoje chwalebne rany, każe mu dotknąć nieskończonej czułości Boga, żywych znaków tego, jak wiele wycierpiał z powodu miłości do ludzi.

  Dla nas, uczniów, bardzo ważne jest umieszczenie naszego człowieczeństwa w kontakcie z ciałem Pana, czyli zaniesienie Mu z ufnością i pełną szczerością, aż do końca tego, czym jesteśmy. Jezus, jak powiedział siostrze Faustynie, cieszy się, gdy mówimy Mu o wszystkim, nie nuży się wydarzeniami naszego życia, które już zna, oczekuje, że będziemy się nimi dzielić, a nawet opisem naszych dni (por. Dzienniczek, 6.09.1937). W ten sposób poszukuje się Boga w takiej modlitwie, która byłaby przejrzysta i nie zapominała o wyznaniu i zawierzeniu bied, trudów i przeciwieństw. Serce Jezusa zdobywa się szczerym otwarciem, sercem, które potrafi rozpoznać i opłakiwać swoje słabości, z ufnością, że właśnie tam działać będzie Boże miłosierdzie. Czego Jezus od nas oczekuje? Pragnie On serc naprawdę konsekrowanych, które żyją przebaczeniem otrzymanym od Niego, aby je przelewać ze współczuciem na braci. Jezus poszukuje serc otwartych i delikatnych wobec słabych – w żadnym wypadku surowych, twardych; serc uległych i przejrzystych, które nie udają wobec tych, którzy mają w Kościele zadanie wskazywania drogi. Uczeń nie waha się stawiać sobie pytań, ma odwagę przeżywania wątpliwości i zanoszenia ich Panu, formatorom i przełożonym, bez kalkulacji i powściągliwości. Wierny uczeń dokonuje czujnego i nieustannego rozeznania, wiedząc, że serce trzeba wychowywać każdego dnia, począwszy od uczuć, aby uniknąć wszelkiej dwulicowości w postawach i w życiu.

  Apostoł Tomasz, pod koniec swego żarliwego poszukiwania nie tylko uwierzył w zmartwychwstanie, ale znalazł w Jezusie cały sens swego życia, odnalazł go w swym Panu i powiedział Mu: „Pan mój i Bóg mój” (w. 28). Warto, abyśmy dziś i codziennie modlili się tymi wspaniałymi słowami, którymi możemy Mu powiedzieć: Jesteś moim jedynym dobrem, drogą mojego pielgrzymowania, sercem mojego życia, moim wszystkim.


  Podziękowali 2Małgorzata32 ewaklara
 • W ostatnim wersecie, który usłyszeliśmy, mowa jest o księdze: chodzi o Ewangelię, w której nie opisano wielu innych znaków dokonanych przez Jezusa (w. 30). Możemy zrozumieć, że po wielkim znaku Jego miłosierdzia, nie trzeba było dodawać już innego. Istnieje jednak pewne wyzwanie, jest miejsce na znaki dokonane przez nas, którzy otrzymaliśmy Ducha miłości i jesteśmy powołani do szerzenia miłosierdzia. Można powiedzieć, że Ewangelia, żywa księga Bożego miłosierdzia, którą trzeba nieustannie czytać i odczytywać na nowo, ma wciąż na końcu białe karty: pozostaje księgą otwartą, do której pisania jesteśmy powołani – tym samym stylem, to znaczy wypełniając dzieła miłosierdzia. Pytam was, drodzy bracia i siostry: jakie są karty życie każdego z was? Czy są codziennie zapisywane? Czy są trochę zapisywane, a trochę nie? Czy może są puste? Niech nam w tym pomoże Matka Boża: Ona, która w pełni przyjęła Słowo Boże w życiu (por. Łk 8, 20-21), niech da nam łaskę bycia żyjącymi pisarzami Ewangelii; niech nasza Matka Miłosierdzia uczy nas troszczyć się konkretnie o rany Jezusa w naszych potrzebujących braciach i siostrach, zarówno bliskich jak i dalekich, chorych i migrantów, ponieważ służąc cierpiącym oddajemy cześć ciału Chrystusa. Niech Maryja Panna pomaga nam poświęcać się aż do końca na rzecz dobra powierzonych nam wiernych i nieść brzemiona jedni drugich, jak prawdziwi bracia i siostry we wspólnocie Kościoła, naszej świętej Matki.

  Drodzy bracia i siostry, każdy z nas nosi w głębi serca najbardziej osobistą kartę księgi miłosierdzia Boga: jest to historia naszego powołania, głos miłości, która pociągnęła i zmieniła nasze życie, prowadząc nas do porzucenia wszystkiego na Jego słowo i do pójścia za Nim (por. Łk 5, 11). Ożywmy dziś z wdzięcznością pamięć o Jego wezwaniu, wezwaniu silniejszym niż jakikolwiek opór i trud. Kontynuując celebrację eucharystyczną, centrum naszego życia, dziękujmy Panu, bo wszedł w nasze zamknięte drzwi ze swoim miłosierdziem; bo, podobnie jak Tomasza, wezwał nas po imieniu; bo daje nam łaskę dalszego pisania Jego Ewangelii miłości.

  Podziękowali 2Małgorzata32 ewaklara
 • Dla tych, którzy wolą posłuchać:


 • słuchalam dziś Sinead o'Connor i przypomniało mi się jaki skandal wywołało jej wystąpienie gdy podarła zdjęcie papieża i nazwała go wrogiem. to była spora afera, chociaż przecież go nie obraziła no i zrobiła to w kontekście skandali pedofilskich w Irlandii. pewnie też setki ludzi się z nią zgadzały, ale to był początek lat 90. dziś w dobie internetu każdy może swobodnie ogłosić papieżem szkodnikiem, przebierańcem czy antychrystem i nikt się specjalnie nie oburza. no cóż.
 • Nie rozumiem dogmat o nieomylnosci papieza ma nas prowadzic jak barany na rzeź, na wieczne zatracenie? Katolicy nie sa bezmyslna masa, a i falszywi prorocy moga sie pojawic. W filmie o sw. Maksymilianie Marii Kolbe padaja slowa świetwgo ze czarny zawladnie Watykanem...Chrzescijanin ma pokladac ufnosc w Bogu, a nie czlowieku, nawet jesli jest papiezem.
  Podziękowali 1J2017
 • Obawiam się, że dla św. Maksymiliana tak lekceważący stosunek do papieża byłby szokujący.
  Podziękowali 1Malena
 • Maciek_bs powiedział(a):
  My tu gadu gadu, a tymczasem Franciszek pobłogosławił na pokładzie samolotu parę, która porzuciła życie w konkubinacie i udzieliła sobie sakramentu małżeństwa.

  http://catholicherald.co.uk/news/2018/01/18/pope-marries-flight-attendants-on-papal-plane-in-chile/
  Niemniej...nie wszystkim się to podoba. Czytałam tę dyskusję na fejsie. 3
  Cóż...niektórzy chcą byc świętsi i mądrzejsi od papieża.
 • Sw. Maksymilian juz za swojego zycia dostrzegal wielkie niebezpieczenstwo zwiazane z wplywami masonerii w Watykanie. Sam papiez Franiszek potwierdzil swoje uczestnictwo w masonskim klubie rotarianskim. Ale mozna dalej probowac tlymaczyc Jego "przejezyczenia", "niewiedze" itd...
 • Myślę, że papież Franciszek nie przejęzycza się, a po prostu mówi jasno i przejrzyście o tym, że jego celem jest przyprowadzić do owczarni pogubione owce, a nie wypraszać wszystkich w nie dość schludnym odzieniu.
  Podziękowali 1Malena
 • Nie podoba mi się to, że bp Bergoglio współpracował z Rotary Club. Ale jako papież jest poza krytyką. Jeżeli odrzucamy autorytet Ojca Świętego, to przestajemy różnić się od starokatolików, czy mariawitów. 
  Podziękowali 1Malena
 • Nie jestem przywiazana do bycia katoliczka, jestem chrzescijanka przede wszystkim. A tego mi nikt nie odbierze. Jesli slowa papieza sa sprzeczne z tym co mowil JEZUS w PISMIE sw. to nie uwazam ze PAN JEZUS sie pomylił...Katolicyzm.jest tylko droga, srodkiem prowadzacym.do. Boga a jesli pasterze błądzą to slepy slepego nie zaprowadzi do celu. Nagminnie w rozmowach moi lewaccy znajomi powoluja sie na slowa papieza FRANCISZKA jednoczesnie Jego postawa nie doprowadza ich do Kosciola i wiary tylko raczej utwierdza w bladzeniu.  "Po owocach poznacie..."
  Podziękowali 1J2017
 • Maciek_bs powiedział(a):
   Jeżeli odrzucamy autorytet Ojca Świętego, to przestajemy różnić się od starokatolików, czy mariawitów. 
  A chcemy być katolikami.
 • Ten powyzej linkowany artykul raczej swiafczy na niekorzysc papieża...@ewaklara czytalas go ?
 • @apolonia Tak czytałam. Wygląda na rzetelny artykuł dlatego go zalinkowalam.
 • Ciekawy artykuł. Argumentacja oparta na Biblii. Według mnie, nic dodać, nic ująć.
  http://www.pch24.pl/ojciec-augustyn-pelanowski--papiez-jest-papiezem-tylko-wtedy--gdy-glosi-prawde-o-panu-jezusie-,57383,i.html


  Podziękowali 2apolonia ewaklara
 • edytowano styczeń 2018
  św Paweł w Biblii pozwalał sobie na krytykowanie Kefasa czyli św Piotra.

  List do Galatów
  Konflikt w Antiochii dowodzi słuszności stanowiska św. Pawła

  11 Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. 12 Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba6, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać6 i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. 13 To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, tak że wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę.
  14 Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: «Jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich?»

 • No właśnie: "otwarcie mu się sprzeciwiłem" "powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich"

  Którą z tych rzeczy zrobiłeś?
  Podziękowali 3Laf2011 Malgorzata Katia
 • Kardynałowie napisali. Jeszcze nie ma odpowiedzi. :(
  Podziękowali 1Wela
 • Podziękowali 1Malena
 • Pamiętasz, jak zakończyłeś dyskusję o godziwości pobierania odsetek i encykliki Vix pervenit? 
  Przyjąłeś za słuszne to, co stwierdziła Penitencjaria kilkadziesiąt lat po opublikowaniu encykliki: praktyka Kościoła w tym zakresie nigdy nie miała charakteru ostatecznego, nieomylnego nauczania, zatem zmiany są możliwe.

  Wtedy napisałem Ci: tylko czekać, kiedy ta sama narracja pojawi się w odniesieniu do Humanae vitae. 
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.