Witaj, nieznajomy!

Wygląda na to, że jesteś tutaj nowy. Jeśli chcesz wziąć udział, należy kliknąć jeden z tych przycisków!

Modlitwy poranne i błogosławieństwo

edytowano sierpień 2013 w Arkan Noego
Przenajświętsza i nierozdzielna Trójco, jedyny w trzech Osobach, Boże, wierzę mocno, że jesteś obecny wszędzie i na tym miejscu. Oddaję Ci pokłon i miłuję Cię nade wszystko. Dziękuje Ci, żeś mnie stworzył, krwią Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa odkupił, tej nocy od grzechu i wszelkiego nieszczęścia zachować raczył.

AKT OFIAROWANIA
O Boskie Serce Pana Jezusa, ofiaruję Ci przez Serce Niepokalane Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy i sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego. Łączę je z tymi wszystkimi intencjami w jakich Ty sam za nas na ołtarzu się ofiarujesz. Ofiaruję Ci je za Ojca Świętego Franciszka, za Kościół święty, za nawrócenie grzeszników i za wszystkie intencje na dzień dzisiejszy wyznaczone. Nic nie chcę dnia dzisiejszego uczynić, co by nie było dla samej miłości Twojej i zbawienia mego. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dzisiaj dostąpić mogę (i ofiaruję je za dusze w czyśćcu). Amen.

AKT WIARY
O Boże mój, wierzę mocno we wszystko, coś nam objawił i przez Kościół święty do wierzenia podał, ponieważ Ty sam jesteś Najwyższą i Nieomylną Prawdą. W tej wierze chcę żyć i umierać.

AKT NADZIEI
O Boże mój, mam niewzruszoną nadzieję, że przez zasługi Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dasz mi żywot wieczny i udzielisz środków do zbawienia potrzebnych, ponieważ jesteś nieskończenie dobry, wszechmocny i wierny w obietnicach swoich. W tej nadziei chcę żyć i umierać.

AKT MIŁOŚCI
O Boże mój, miłuję Cię nade wszystko, boś jest najwyższym dobrem i najbardziej miłowania godnym, a dla Ciebie miłuję bliźniego, jak samego siebie. W tej miłości żyć i umierać pragnę.
Najdroższy Jezu! Boski wzorze doskonałości, do której zmierzać powinniśmy, będę usiłował, o ile możności mojej stać się Tobie podobnym; a mianowicie być łagodnym, pokornym, czystym, gorliwym w służbie Twojej, cierpliwym, miłosiernym i poddanym woli Boskiej, jak Ty; przede wszystkim zaś dołożę wszelkiej usilności, abym w dniu dzisiejszym nie dopuścił się tych grzechów, które popełniam tak często, a z których szczerze poprawić się pragnę.

OFIAROWANIE SIĘ MATCE NAJŚWIĘTSZEJ
O Pani moja, o Matko moja, ja cały się Tobie ofiaruję, a na dowód tego, żem Tobie oddany, poświęcam Ci oczy moje, uszy moje, usta moje, serce moje i całego siebie. Gdy przeto Twoim jestem, o dobra Matko moja, zachowaj mnie i strzeż jako rzeczy i własności swojej. Zdrowaś Maryjo...

DO ŚWIĘTEGO PATRONA I ANIOŁA STRÓŻA
Święty N., którego imię noszę, Patronie mój najmiłościwszy. Twojej opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj się polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich potrzebach moich i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich. Spraw to, o drogi mój Patronie, abym Bogu dochował wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.
Aniele Boży Stróżu mój, mnie Tobie z Opatrzności Bożej poleconego, racz dnia dzisiejszego strzec, rządzić, bronić i do żywota wiecznego doprowadzić. Amen.

image

Komentarz

 • Dziękuję za wątek :)
 • Dziś wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej :) 

  Wszechmogący Ojcze, który jesteś w niebie,
  Już z rana wznoszę me serce do Ciebie.
  Tyś mnie zachował od złego tej nocy,
  Udziel i we dnie swej Boskiej pomocy.
  Niech żadnym grzechem nie skalam mej duszy,
  Oddal ode mnie szatańskie pokusy.
  Niech myśli, słowa i czyny dnia tego
  Wciąż głoszą chwałę Imienia Twojego.
 • edytowano sierpień 2013

  Nabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryja

  (Odmawiamy rano i wieczorem dla uzyskania łaski uniknięcia
  grzechu śmiertelnego i szczęśliwej śmierci)

  Dziękujemy Tobie Trójco Przenajświętsza za Potęgę
  udzielonąNajświętszej Maryi Pannie

  Zdrowaś Maryjo...

  Moja Droga Matko, Panno Maryja, zachowaj mnie dnia
  dzisiejszego od grzechu śmiertelnego i udziel mi bezcennej łaski wytrwania w
  dobrym aż do końca, czyli szczęśliwej śmierci.

  Dziękujemy Tobie Trójco Przenajświętsza za Mądrość
  udzielonąNajświętszej Maryi Pannie.

  Zdrowaś Maryjo...

  Moja Droga Matko, Panno Maryja, zachowaj mnie dnia
  dzisiejszego od grzechu śmiertelnego i udziel mi bezcennej łaski wytrwania w
  dobrym aż do końca, czyli szczęśliwej śmierci.

  Dziękujemy Tobie Trójco Przenajświętsza za Miłosierdzie
  udzielone Najświętszej Maryj Pannie.

  Zdrowaś Maryjo...

   

  Po każdym Zdrowaś Maryjo... możemy dodatkowo (choć nie jest
  to konieczne dla spełnienia warunków tego nabożeństwa) za św. Antonim Padewskim
  dodawać:

  „O Maryjo, Dziewico przed Twym Bożym Poczęciem, zachowaj
  czystym mój umysł, moje serce i ciało moje. O Maryjo, Dziewico w czasie Bożego
  Poczęcia, zachowaj czystym mój umysł, moje serce i ciało moje. O Maryjo,
  Dziewico po Twoim Bożym Poczęciu, zachowaj czystym mój umysł, moje serce i
  ciało moje.”

  Powyższe nabożeństwo jest niezwykle skuteczne, gdy
  ofiarujemy je w każdej innej intencji np.: o nawrócenie zatwardziałego
  grzesznika, za dusze czyśćcowe, pomoc w trudnej sytuacji materialnej itd.

  Moja Droga Matko, Panno Maryja, zachowaj mnie dnia
  dzisiejszego od grzechu śmiertelnego i udziel mi bezcennej łaski wytrwania w
  dobrym aż do końca, czyli szczęśliwej śmierci.

   Powyższe nabożeństwo jest niezwykle skuteczne, gdy
  ofiarujemy je w każdej innej intencji np.: o nawrócenie zatwardziałego
  grzesznika, za dusze czyśćcowe, pomoc w trudnej sytuacji materialnej 

 • Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa
  Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej Krwi siebie.e samą. Wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyśle czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. Oddaję siebie samą do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.


  MODLITWA ZAMYKAJACA DRZWI NIECZYSTYM DUCHOM DO NASZEGO CIAŁA.
  Opieczętowujemy je zawsze Najdroższą Krwią Jezusa. Należy często głośno mówić:
  ianurzam się w najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa.
  KrWią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen.
  MODLITWY W PILNYCH PRZYPADKACH; NAGŁEGO ATAKU
  SZATANA
  Należy wykonać znak Krzyża I po wiedzieć z wiarą.”
  W IMIĘ JEZUSA, DUCHU NIECZYSTY, ODEJDŹ!
  albo
  W IMIĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
  OJCA, SYNA I DUCHA SWIĘTEGO, ODEJDZ, SZATANIE! POPRZEZ
  ZASŁUGI DROGOCENNEJ KRWI JEZUSA, ZA
  WSTAWIENNICTWEM NIEPOKALANEGO SERCA
  MARYI, ŚWIĘTEGO JÓZEFA I WSZYSTKICH
  SWIĘTYCH SWIĘTEGO MICHAŁA I WSZYSTKICH ANIOŁOW!
  lub odmówić Breye świętego Antoniego; bądź nosić je przy sobie
  OTO KRZYZ NASZEGO PANA UCIEKAJCIE, NIEPRZYJACIELSKIE
  MOCE ZWYCIĘŻYŁ LEW Z POKOLENIA JUDY, POTOMEK
  DAWIDA.

 • musiałbym wstawać równo ze słonkiem aby tak się modlić
 • Zimą zapewne wstajesz nawet wcześniej ;)

  Podzielę się z Wami modlitwą poranną, którą dostałam od Ojca.

  Panie, w ciszy wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, mądrość i siłę.
  Chcę patrzeć dziś na świat oczami wypełnionymi miłością.
  Nie dostrzegać pozorów, widzieć Twoje dzieci jak Ty sam je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre.
  Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dziś spotkam odczuli Twoją obecność.
  I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia.

  Do kompletu jeszcze wieczorna. Autorem jednej z nich jest, ZTCW, bł.John Henry Newman.

  Oto jestem, Panie.

  Dzień mój ma się ku końcowi.

  Jeżeli zrobiłem dziś coś dobrego, dziękuję Ci za to, Panie.

  Jeżeli zgrzeszyłem, Twoja miłość niech przebaczy mi moją ciągle powtarzającą się słabość.

  W
  tej ciszy nocnej, w której wyczuwam Ciebie -myślę o innej nocy, o tej,
  która nadejdzie, gdy oczy moje po raz ostatni ujrzą światło ziemi.

  Śmierć nadejdzie tak samo, jak nadchodzi noc, równie nieunikniona i tak jak ona głęboka.

  Spraw, aby była najpiękniejszą z mych nocy.

  Zasypiając dzisiejszego wieczora, ofiaruję Ci duszę moją tak, jakby to była godzina mej śmierci.

  Ojcze, przyjmij mnie.

  Spraw, bym zasypiając spokojnie, nauczył się umierać.

 • O! "Moje modlitwy". Znam i odmawiam te modlitwy od.....ponad dwudziestu lat. W szkole średniej dostałam od kogoś. :)
 • O MICHALE ARCHANIELE W UWIELBIENIU
  BOGA TRWASZ.
  (POMÓŻ ZWALCZYĆ NAM SZATANA, POMÓŻ NAM PRZY BOGU TRWAĆ) 3 razy.
  Śpiewam tę piosenkę
 • Przytoczę MODLITWĘ JABESA w całości:

  Obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a
  ręka Twoja była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje
  się skończy!

 • edytowano wrzesień 2013


  MODLITWA NAUCZYCIELA

  (z modlitewnika Pijarskiego)

  Nauczycielu dobry,
  obdarz mnie Twoim Duchem,
  racz wysłuchać prośby:

  O serce wielkie jak morza otchłanie – proszę Cię Panie
  O jednakowe uczniów miłowanie – proszę Cię Panie
  O jasne w prawdzie wiedzy podawanie – proszę Cię Panie
  O dobre słowo, co nigdy nie kłamie – proszę Cię Panie
  O uśmiech, co rodzi zaufanie – proszę Cię Panie
  O cierpliwości anielskiej zesłanie – proszę Cię Panie


  Nauczycielu dobry,
  Mistrzu mój i Boże,
  niech mą pracę z dziećmi
  Twa łaska wspomoże.

  AMEN
 • Dziękuję,piękna!
 • edytowano czerwiec 2014

  Zanurzenie  we Krwi Jezusa

  Chrystusa


      Panie Jezu, zanurzam w
  Twojej Przenajdroższej Krwi cały rozpoczynający się dzień, który jest darem
  Twojej nieskończonej miłości.

      Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego, wszystkie osoby, które
  dziś spotkam, o których pomyślę, o których czegokolwiek  się dowiem, moich
  bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie i wrogów.

      Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które
  dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę
  prowadzić, prace, które będę wykonywać, przedmioty, których będę dotykać, mój
  odpoczynek, moje zmysły i uczucia.

      Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc
  według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech
  dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.

      Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej
  Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy,
  składając to wszystko  do banku Twojej Krwi na konto Maryi.

      Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając
  Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez
  zastrzeżeń. Amen.
 • 22giego się zaczyna Nowenna :)
 • Wczoraj na fejsie znalazłam coś takiego (brzmi porannie):

   https://www.facebook.com/kobieto.jestes.piekna/photos/a.488293004542399.110258.488041271234239/741625942542436/?type=1

   

  Sorki, nie jestem w stanie wkleić samej modlitwy, chyba coś nie tak ze stroną albo z kompem.

   

 • edytowano lipiec 2014
  Ojcze Niebieski,
  Pomóż tym, którzy czują się beznadziejnie i którzy przepłakali minioną noc. Poślij Swego Ducha, by ich pocieszył i przywrócił do życia w Twojej radości. 
  Modlę się za tych, którzy czują się samotni i niechciani.
  Modlę się za tych, którzy potrzebują finansowego cudu.
  Modlę się za chorych i za tych, którzy ufnie czekają na Twoje uzdrowienie ich ciał i myśli. 
  Modlę się o zaleczenie ran złamanych serc.
  Modlę się o uzdrowienie relacji międzyludzkich.
  Panie, odnów naszą miłość. 
  Udziel nam wszystkim Twego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!
  (D. Rodriguez)

  To ta modlitwa?
 • Ta, dziękuję :)

  Wydaje mi się poranna ze względu na pierwsze zdanie.

 •  

  Oto jestem
  Panie...

  dzień mój się
  zaczyna,

  strzeż mnie o Boże na każdym
  kroku

  bym ja nędzny człowiek nie
  grzesząc

  mógł spokojnie popatrzeć
  wieczorem

  w Twoje Oblicze

  i nie miał na sumieniu

  krzywdy bliźniego.
  Amen.  Niedawno przeczytał nam w parafii tę modlitwę nasz 70 - cio letni proboszcz i wzruszył mnie tym głęboko bo pokazał zalaminowaną katkę a na niej tę modlitwę napisaną ręcznie na pożółkłej kartce przez jego mamę...
 • Ostatnio wpadła mi w ręce taka modlitwa, więc się dzielę...


  Modlitwa o cud


  Panie Jezu, staję przed Tobą taki jaki jestem.

  Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie,

  proszę przebacz mi.

  W Twoje Imię przebaczam wszystkim

  cokolwiek uczynili przeciwko mnie.

  Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł.

  Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki.

  Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię

  jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela.

  Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle.

  Przybądź Panie Jezu,

  osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym.

  Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam.

  Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu.

  Amen.

  Maryjo Matko moja, Królowo Pokoju,

  Święty Peregrynie Patronie chorych na raka,

  Wszyscy Aniołowie i Święci,

  proszę przyjdzie mi ku pomocy.

  Odmawiaj tę modlitwę z wiarą, bez względu na to jak
  się czujesz. Kiedy dojdziesz do takiego stanu, że będziesz szczerze
  pojmował każde słowo całym swoim sercem, doznasz duchowej łaski.
  Doświadczysz obecności Jezusa i On odmieni całe twoje życie w bardzo
  szczególny sposób. Przekonasz się.

  o. Peter Mary Rookey OSM

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.