Witaj, nieznajomy!

Wygląda na to, że jesteś tutaj nowy. Jeśli chcesz wziąć udział, należy kliknąć jeden z tych przycisków!

Nowenna za przyczyną Pokornego Łotra sw Dyzmy- 17-25.03

26 marca Kościół wspomina pierwszego człowieka, który był kanonizowany przez samego Jezusa Chrystusa – św. Dyzmę.

Prośmy go szczególnie o łaskę skruchy.


Nowenna za przyczyną Pokornego Łotra św. Dyzmy


Dzień I


Pokorny Łotrze, ty, który okazałeś bojaźń Bożą karcąc łotra lżącego Jezusa, prosimy cię

pokornie, wstawiaj się za ..................., który ................... (wymienić: nałóg, grzech, niestosowne

upodobanie, itp.), aby okazał bojaźń swoją przed Bogiem i zerwał ze swoim grzechem (nałogiem...).

Módlmy się: Jezu, wspomnij na ..............,

gdy przyjdziesz do Swego Królestwa. Ojcze

nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przywracasz

sprawiedliwość grzesznikom, pokornie

Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty,

jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym

wejrzeniem skruszył świętego Łotra i daj nam

wieczną chwałę, jaką mu obiecał. Przez naszego

Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą

żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.


Dzień II

Pokorny Łotrze, ty, który sprawiedliwie cierpiałeś za swoje czyny, prosimy cię pokornie,

wstawiaj się za ......................, aby ujrzał całe zło, którego się dopuszcza i które wyrządza

sobie i innym.

Módlmy się: Jezu .........


Dzień III

Pokorny Łotrze, ty, który okazałeś współczucie Jezusowi, prosimy cię pokornie, wstawiaj

się za ..................., aby dostrzegł rany zadawane swoim najbliższym przez swój grzech

(nałóg...). Módlmy się: Jezu .......

Dzień IV

Pokorny Łotrze, ty który zobaczyłeś niesprawiedliwość w osądzaniu Jezusa, prosimy

cię pokornie, wstawiaj się za ................, aby ujrzał krzywdy niesłusznie wyrządzone.

Módlmy się: Jezu ..........


Dzień V

Pokorny Łotrze, ty, który otworzyłeś się na Boga i zaufałeś Jego miłosierdziu, prosimy

cię pokornie, wstawiaj się za .................., aby zaufał miłosierdziu Bożemu i został wyrwany

z sideł szatana i uwolniony od zła.

Módlmy się: Jezu ..........


Dzień VI

Pokorny Łotrze, ty, który potrafiłeś zobaczyć swoją nędzę i uznać ją przed swoim Zbawicielem,

prosimy cię pokornie, wstawiaj się za ...................., aby mógł doświadczyć takiej

łaski skruchy, której ty doświadczyłeś na krzyżu.

Módlmy się: Jezu .......


Dzień VII

Pokorny Łotrze, ty, który w ostatnim momencie swego życia zapragnąłeś Boga

i nawet nie pomyślałeś, że możesz razem z Nim przebywać w Jego Królestwie, prosimy

cię pokornie, wstawiaj się za ................., aby zapragnął Boga, źródła swojego życia.

Módlmy się: Jezu ........


Dzień VIII

Pokorny Łotrze, ty, który prosiłeś tylko o wspomnienie o tobie w raju, prosimy cię

pokornie, wstawiaj się za ...................... i wyproś dla niego łaskę spowiedzi świętej, pojednanie

z Bogiem i z ludźmi.

Módlmy się: Jezu .......


Dzień IX

Pokorny Łotrze, ty, którego Zbawiciel razem ze sobą wziął do raju, prosimy cię pokornie,

wstawiaj się za ......................, aby już tutaj na ziemi rozpoczął swoje życie z Bogiem

i w Bogu.

Módlmy się: Jezu ...26 marca

Święty Dobry Łotr

Święty Dyzmas był tym człowiekiem, o którym pisze w swojej Ewangelii św. Łukasz, że kiedy jeden z ukrzyżowanych z Jezusem łotrów urągał Mu, skarcił go, że oni umierają słusznie, za swe zbrodnie, ale Jezus nic złego nie uczynił. I zwrócił się do Jezusa, prosząc, żeby wspomniał na niego, kiedy już przyjdzie do swego królestwa. A Jezus obiecał Dobremu Łotrowi - bo tak go od tego czasu nazywamy -
że jeszcze dziś będzie z Nim w raju.

Był to pierwszy swoisty akt kanonizacji, którego jeszcze na Krzyżu dokonał Chrystus.

O Dobrym Łotrze pisało wielu Ojców Kościoła i świętych. Jego imię Dyzmas pochodzi z pism apokryficznych. Kościół wschodni czci go nawet jako męczennika. W Bolonii, w kościele Św. Witalisa i w bazylice Św. Stefana oddawano cześć częściom krzyża, na którym Dobry Łotr miał ponieść śmierć. Pielgrzymi, udający się do Ziemi Świętej, chętnie nawiedzali miejscowość "Latrum" w pobliżu Emaus,
która im przypominała postać Dobrego Łotra.

Dobry Łotr jest symbolem Bożego Miłosierdzia;
pokazuje, że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze powrócić do Boga.
Św. Dyzmas jest patronem Gallipoli (Apulii), złodziei, skazanych na śmierć i dobrej śmierci.

Komentarz

 • Święty Dobry Łotr – ulubiony Święty Wojciecha Cejrowskiego


  26 marca wspominamy Świętego Dobrego Łotra

  Święty Dobry Łotr

  Święty Dyzmas (w prawosławiu Rach) to jeden z dwóch łotrów, powieszonych na krzyżu obok Jezusa. Informację o nim przekazuje św. Łukasz w swojej Ewangelii. Kiedy drugi z ukrzyżowanych z Jezusem łotrów urągał Mu, Dyzmas skarcił go mówiąc, że oni umierają słusznie, za swe zbrodnie, ale Jezus nic złego nie uczynił. Zwrócił się do Jezusa, prosząc, żeby wspomniał na niego, kiedy już przyjdzie do swego królestwa. A Jezus obiecał Dobremu Łotrowi – bo tak go od tego czasu nazywamy – że jeszcze dziś będzie z Nim w raju. Był to pierwszy swoisty akt kanonizacji, którego jeszcze na Krzyżu dokonał Chrystus.

  O Dobrym Łotrze pisało wielu Ojców Kościoła i świętych. Jego imię – Dyzmas – pochodzi z pism apokryficznych. Kościół wschodni czci go nawet jako męczennika. W Bolonii, w kościele św. Witalisa i w bazylice św. Stefana, oddawano cześć częściom krzyża, na którym Dobry Łotr miał ponieść śmierć. Pielgrzymi, udający się do Ziemi Świętej, chętnie nawiedzali miejscowość „Latrum” w pobliżu Emaus, która im przypominała postać Dobrego Łotra.
  Dobry Łotr jest symbolem Bożego Miłosierdzia; pokazuje, że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze powrócić do Boga. Św. Dyzmas jest patronem Gallipoli (Apulii), skruszonych złodziejów, więźniów, umierających, skazanych na śmierć i dobrej śmierci oraz kapelanów więziennych, pokutujących i nawróconych grzeszników. Stanowi wzór doskonałego żalu za grzechy.
  W ikonografii przedstawiany jest jako młodzieniec, również w wieku dojrzałym, a nieraz też jako starzec. Jego strojem jest opaska na biodrach lub krótka tunika. Atrybutami św. Dyzmy są krzyż, łańcuch, maczuga, miecz lub nóż.
  Warto wiedzieć, że dolna (trzecia) ukośna belka prawosławnego krzyża symbolizuje skazańców ukrzyżowanych z Chrystusem. Jej prawy kraniec, uniesiony do góry, wskazuje niebo, do którego poszedł Dobry Łotr. Lewy kraniec wskazuje piekło, do którego trafił ten, który nie wyraził skruchy.
  Episkopat Polski zdecydował w 2009 r, że dzień wspomnienia św. Dobrego Łotra obchodzony jest w Polsce jako Dzień Modlitw za Więźniów
  Za: kliknij
  Litania do św. Łotra – kliknij


  Wojciech Cejrowski: „jedyny święty, co do którego mamy gwarancję stuprocentową, czyli Dobry Łotr – Pan Jezus osobiście ogłosił, że ten gość trafi do raju, czyli zostanie świętym

  Miłość do Matki Bożej z Guadalupe to największy skarb, jaki ofiarował panu Meksyk? Łatwo można u pana zaobserwować obecność tego kultu.

  W Meksyku to naturalny kult, tak jak u nas kult Matki Bożej Częstochowskiej. A ponieważ kocham Meksyk i spędzam tam od 25 lat bardzo dużo czasu, to mam naturalne inklinacje w kierunku Guadalupe. W sanktuarium w Guadalupe bywam częściej niż na Jasnej Górze. Guadalupe to pierwsze w historii świata objawienie maryjne. Najstarsze oficjalnie uznane przez Kościół. To bardzo mocne miejsce. No i Guadalupana nigdy mi nie odmówiła pomocy – zawsze dostaję to, o co poproszę. Mocne miejsce do tego stopnia, że czasami boję się prosić.

  Ma pan innych przyjaciół wśród świętych?
  Następny w kolejce jest jedyny święty, co do którego mamy gwarancję stuprocentową, czyli Dobry Łotr – Pan Jezus osobiście ogłosił, że ten gość trafi do raju, czyli zostanie świętym. Można chyba stwierdzić, że to pierwszy oficjalny akt kanonizacyjny w Kościele – te słowa ‘jeszcze dziś będziesz ze mną w raju’… Lubię tego świętego, bo… mało kto o nim pamięta, więc ma on sporo czasu wolnego dla mnie.

  Podobno przyjmuje pan Komunię Świętą tylko na klęcząco?
  Zgodnie z zaleceniem Benedykta XVI oraz w zgodzie z obowiązującą w moim Kościele liturgią – klękam do Komunii Świętej. W Watykanie się klęka. Na świecie Kościół dopuszcza przyjmowanie Komunii Świętej na stojąco, niestety także do łapy, ale na kolanach nadal jest legalnie.

  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2013/03/26/swiety-dobry-lotr-ulubiony-swiety-wojciecha-cejrowskiego/
 • Super! Dziekuje :-)
 • Dziękuję
 • Lubię Go dał mi nadzieję.Szwagier zmarł w Jego święto.3lata temu poznałam go.
 • Podbijam sobie n'a jutro.
 • edytowano marzec 2016
  Jeszcze dziś można dołączyć :D
 • Zaczęłam wczoraj.
 • Dzisiaj trzeci dzien.
 • Zdjęcie fragmentu przepięknej rzeźby p. Petera Porazika ukazującej dialog Pana Jezusa z Dobrym Łotrem – niezwykły wyraz Miłosierdzia Bożego.
  dobry łotr
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.