Witaj, nieznajomy!

Wygląda na to, że jesteś tutaj nowy. Jeśli chcesz wziąć udział, należy kliknąć jeden z tych przycisków!

Kurs "Mediacje pojednawcze w rodzinie"

Taką ofertę dostałam. Może ktoś byłby zainteresowany?

"Kochani,

chcielibyśmy prosić Was o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o trwającej rekrutacji na KURS MEDIACJE POJEDNAWCZE W RODZINIE prowadzony na naszym Wydziale w Łomiankach. Są jeszcze wolne miejsca na kolejną edycję Kursu, którą mamy nadzieję rozpocząć 23 kwietnia br.

Kurs przeznaczony jest dla absolwentów kierunku nauki o rodzinie oraz osób zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji rodzinnych oraz pozasądowego rozwiązywania konfliktów i sporów.

Specyfiką proponowanego kursu jest ukierunkowanie nabywanych umiejętności na jasno określony cel mediacji jakim jest pojednanie w małżeństwie i rodzinie.

Program Kursu został opracowany z uwzględnieniem Standardów szkolenia mediatorów uchwalonych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Zgodnie z tymi standardami szkolenie mediacyjne obejmie tematy odnoszące się do następujących zagadnień:

1. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego;

2. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów;

3. Trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji;

4. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych.

W załączeniu szczegółowy program kursu.

90-godzinny program kursu będzie realizowany podczas pięciu sobotnio-niedzielnych zjazdów w terminach: 23-24.IV.; 7-8.V.; 21-22.V.; 4-5.VI.; 18-19.VI.2016.

Zajęcia będą odbywały się na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW, w Łomiankach, przy ul. Baczyńskiego 9 (w soboty w godz. 9.00-18.00, w niedziele w godz. 8.15-16.40 z przerwą na Mszę Świętą).

Całkowity koszt udziału w Kursie wynosi 900,00 zł.

Warunkiem udziału w kursie jest złożenie w terminie do 15 kwietnia 2016 r. wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego (w załączeniu), kserokopii dowodu osobistego i 1 fotografii.

Dokumenty można składać osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na adres: Wydział Studiów nad Rodziną, ul. Baczyńskiego 9, 05-092 Łomianki.
Wypełniony kwestionariusz można też wysłać drogą mailową na adres: wsr@uksw.edu.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziekanacie Wydziału pod nr telefonu 22/561-90-49.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy
- ks. Krzysztof Wolski"

Komentarz

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.