Witaj, nieznajomy!

Wygląda na to, że jesteś tutaj nowy. Jeśli chcesz wziąć udział, należy kliknąć jeden z tych przycisków!

Druga Róża sw. Józefa w intencji naszych mężów- zmiana tajemnic

1272830323337

Komentarz

 • @Megan! Czas na aktualizację!
 • Tajemnice Radosne

  1. @wypyszka - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @Winda_do_Nieba - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @kluska - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. Ania S. - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @Ania_B - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @natalinka - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @AniaLech - O uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @MartaB - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @Małgorzata32 - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @Agusia - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @Malia - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @mamaa - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @ela99 - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @monia3 - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @Aniuszka - O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @Odrobinka Leśna - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @OlaN - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @olgal - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @domi - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @Megan- Dziękczynna za wszystkich naszych mężów. 

 • +
  Ania S. +
 • +
  Podziękowali 1kluska
 • Tajemnice Radosne

  1. @Megan - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @wypyszka - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @Winda_do_Nieba - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @kluska - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. Ania S. - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @Ania_B - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @natalinka - O uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @AniaLech - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @MartaB - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @Małgorzata32 - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @Agusia - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @Malia - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @mamaa - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @ela99 - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @monia3 - O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @Aniuszka - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @Odrobinka Leśna - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @OlaN - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @olgal - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @domi- Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
  Podziękowali 2mamaa Małgorzata32
 • Ania S. +
 • Tajemnice Radosne

  1. @domi - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @Megan - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @wypyszka - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @Winda_do_Nieba - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @kluska - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. Ania S. - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @Ania_B - O uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @natalinka - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @AniaLech - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @MartaB - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @Małgorzata32 - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @Agusia - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @Malia - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @mamaa - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @ela99 - O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @monia3 - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @Aniuszka - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @Odrobinka Leśna - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @OlaN - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @olgal- Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
  Podziękowali 2kluska Małgorzata32
 • Tajemnice Radosne

  1. @olgal - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @domi - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @Megan - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @wypyszka - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @Winda_do_Nieba - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @kluska - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. Ania S. - O uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @Ania_B - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @natalinka - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @AniaLech - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @MartaB - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @Małgorzata32 - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @Agusia - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @Malia - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @Mamaa - O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @ela99 - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @monia3 - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @Aniuszka - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @Odrobinka Leśna - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @OlaN. - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów
 • edytowano maja 2021
  +
  Ania S. +
 • Tajemnice Radosne

  1. @OlaN - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @olgal - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @domi - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @Megan - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @wypyszka - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @Winda_do_Nieba - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @kluska - O uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. Ania S. - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @Ania_B - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @natalinka - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @AniaLech - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @MartaB - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @Malgorzata32 - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @Agusia - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @Malia - O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @mamaa - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @ela99 - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @monia3 - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @Aniuszka - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @Odrobinka Leśna- Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
  Podziękowali 2Małgorzata32 kluska
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.