Witaj, nieznajomy!

Wygląda na to, że jesteś tutaj nowy. Jeśli chcesz wziąć udział, należy kliknąć jeden z tych przycisków!

Druga Róża sw. Józefa w intencji naszych mężów- zmiana tajemnic

1242526272830»

Komentarz

 • Tajemnice Radosne

  1. Ania S.- O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @Ania_B - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @natalnika - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @AniaLech - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @MartaB - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @Małgorzata32 - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @Agusia - O uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @Malia - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @mamaa- O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @ela99 - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @monia3 - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @Aniuszka - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @Odrobinka Leśna - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @OlaN - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @olgal- O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @domi - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @Megan - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @wypyszka - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @Winda_do_Nieba - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @kluska - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
  Podziękowali 2olgal monia3
 •  Tajemnice Radosne

  1. @kluska - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. Ania S. - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @Ania_B - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @natalnika - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @AniaLech - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @MartaB - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @Małgorzata32 - O uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @Agusia - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @Malia - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @mamaa - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @ela99 - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @monia3 ; - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @Aniuszka - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @Odrobinka Leśna - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @OlaN - O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @olgal - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @domi ; - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @Megan - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @wypyszka - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @Winda_do_Nieba- Dziękczynna za wszystkich naszych mężów
  Podziękowali 1kluska
 • Tajemnice Radosne

  1. @Winda_do_Nieba - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @kluska - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. Ania S. - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @Ania_B- O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @natalnika - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @AniaLech - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @MartaB - O uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @Malgorzata32 ;- O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @Agusia - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @Malia - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @Mamaa - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @ela99 - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @monia3 ;- O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @Aniuszka - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @Odrobinka Leśna - O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @OlaN - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @olgal - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @domi ;- O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @Megan - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @wypyszka- Dziękczynna za wszystkich naszych mężów
  Podziękowali 3Małgorzata32 kluska olgal
 • Ania S. +
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.