Witaj, nieznajomy!

Wygląda na to, że jesteś tutaj nowy. Jeśli chcesz wziąć udział, należy kliknąć jeden z tych przycisków!

Druga Róża sw. Józefa w intencji naszych mężów- zmiana tajemnic

1282931333437

Komentarz

 • Tajemnice Radosne

  1. @Odrobinka Leśna - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @OlaN - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @olgal  - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @domi - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @Megan - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @wypyszka - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @Winda_do_Nieba - uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @kluska - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. Ania S. - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @Ania_B - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @natalinka - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @AniaLech - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @MartaB - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @Malgorzata32 - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @Agusia - O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @Malia - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @Mamaa - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @ela99 - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @monia3 - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @Aniuszka- Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
 • Tajemnice Radosne

  1. @Aniuszka - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @Odrobinka Leśna - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @OlaN - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @olgal - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @domi ;  - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @Megan - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @wypyszka - uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @Winda_do_Nieba - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @kluska - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. Ania S. - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @Ania_B - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @natalinka - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @AniaLech - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @MartaB - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @Malgorzata32 - O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @Agusia - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @Malia - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @Mamaa - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @ela99 - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @monia3- Dziękczynna za wszystkich naszych mężów
 • Tajemnice Radosne

  1. @monia3 - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @Aniuszka - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @Odrobinka Leśna - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @OlaN - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @olgal - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @domi ; - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @Megan - uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @wypyszka - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @Winda_do_Nieba - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @kluska - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. Anna S. - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @Ania_B -O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @natalinka - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @AniaLecha - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @MartaB- O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @Malgorzata32- O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @agusia - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @Malia - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @Mamaa - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @ela99 - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
 • edytowano września 2021
  +
  Ania S. +
 • Tajemnice Radosne

  1. @ela99 - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @monia3 - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @Aniuszka - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @Odrobinka Leśna - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.

  Tajemnice Światła

  1. @olgal- O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @domi ;  - uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @Megan - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @wypyszka - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @Winda_do_Nieba - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @kluska - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. Ania S. - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @Ania_B - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @natalinka - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @AniaLecha- O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @MartaB- O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @Malgorzata32 - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @agusia - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @Malia - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @Mamaa - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.

 • Przepraszam za opóźnienie ale świat nasz nieco zdezorganizowany po narodzinach bliźniaczek
 • edytowano października 2021
  I ja modlę się 5 radosną
 • Tajemnice Radosne

  1. @ela99 - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @monia3 - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @Aniuszka - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @Odrobinka Leśna - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @OlgaN - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji

  Tajemnice Światła

  1. @olgal- O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @domi ;  - uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @Megan - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @wypyszka - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @Winda_do_Nieba - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @kluska - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. Ania S. - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @Ania_B - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @natalinka - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @AniaLecha- O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @MartaB- O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @Malgorzata32 - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @agusia - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @Malia - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @mamaa - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
 • A to nie pomyłka? Tak samo było w październiku.
 • @Megan najprawdopodobniej wkradł się błąd
 • Tylko teraz czy mamy modlić się jeszcze raz tymi tajemnicami, czy zmienić
 • Myślę,że zmienić.
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.