Witaj, nieznajomy!

Wygląda na to, że jesteś tutaj nowy. Jeśli chcesz wziąć udział, należy kliknąć jeden z tych przycisków!

Druga Róża sw. Józefa w intencji naszych mężów- zmiana tajemnic

1293032343537

Komentarz

 • Przepraszam, mój błąd. Na usprawiedliwienie mam jedynie deficyty snu związane z pojawieniem się w naszej rodzinie bliźniaczek. Już poprawiam
 • 1. @mamaa - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @ela99 - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @monia3 - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @Aniuszka - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @Odrobinka Leśna - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji

  Tajemnice Światła

  1. @OlgaN- O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @olgal ;  - uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @domi - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @Megan - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @wypyszka - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @Winda_do_Nieba - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @kluska - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. Ania S. - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @Ania_B - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @natalinka - O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @AniaLecha - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @MartaB - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @Malgorzata32 - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @agusia - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @Malia - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
 • Tajemnice Radosne

  1. @Malia - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @mamaa - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @ela99 - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @monia3 ;- O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @Aniuszka - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @Odrobinka Leśna - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @OlaN - uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @olgal - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @domi ;- O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @Megan - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @wypyszka - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @Winda_do_Nieba - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @kluska - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. Ania S. - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @Ania_B- O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @natalinka- O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @AniaLecha - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @MartaB - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @Malgorzata32 - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @agusia - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów
 • Tajemnice Radosne

  1. @agusia - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @Malia - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @mamaa - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @ela99 - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @monia3 - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @Aniuszka - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @Odrobinka Leśna - uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @OlaN - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @olgal - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @domi - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @Megan - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @wypyszka - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @Winda_do_Nieba - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @kluska - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. Anna S. - O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @Ania_B- O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @natalinka - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @AniaLecha - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @MartaB - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @Malgorzata32 - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów
 • Czy można się przyłączyć? 
 • Tajemnice Radosne

  1. @Malgorzata32 - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @agusia - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @Malia - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @mamaa - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @ela99 - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1.@monia3 - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @Aniuszka - uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @Odrobinka Leśna - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @OlaN - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @olgal - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @domi ; - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @Megan - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @wypyszka - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @Winda_do_Nieba - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @kluska - O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. Anna S. - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @Ania_B - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @natalinka - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @AniaLecha - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @MartaB - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
 • Tajemnice Radosne

  1. @MartaB - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @Malgorzata32 - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @agusia - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @Malia - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @mamaa - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @ela99 - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @monia3 - uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @Aniuszka - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @Odrobinka Leśna - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @OlaN - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @olgal - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @domi- O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @Megan - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @wypyszka - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @Winda_do_Nieba - O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @kluska - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. Ania S. - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @Ania_B - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @natalinka - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @AniaLecha - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.