Witaj, nieznajomy!

Wygląda na to, że jesteś tutaj nowy. Jeśli chcesz wziąć udział, należy kliknąć jeden z tych przycisków!

Druga Róża sw. Józefa w intencji naszych mężów- zmiana tajemnic

13133353637

Komentarz

 • 1. @mamaa - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @ela99 - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @monia3 - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @Aniuszka - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @Odrobinka Leśna - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji

  Tajemnice Światła

  1. @OlgaN- O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @olgal ;  - uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @domi - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @Megan - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @wypyszka - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @Winda_do_Nieba - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @kluska - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. Ania S. - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @Ania_B - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @natalinka - O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @AniaLecha - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @MartaB - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @Malgorzata32 - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @agusia - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @Malia - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
 • @Megan Według moich obliczeń powinnam mieć 1 Bolesną 
 • OlaN. powiedział(a):
  @Megan Według moich obliczeń powinnam mieć 1 Bolesną 
  A Ja piąta radosna
 • OlaN. powiedział(a):
  @Megan Według moich obliczeń powinnam mieć 1 Bolesną 

  Ja 2 bolesną.
 • @Megan to jak msmy odmawiać?
  To pomyłka i tak jak miało być wg kolejności zmiany czy jakiś inny powód,że teraz taka zmieniona rozpiska?
 • To rozpiska z listopada 2021 stąd ten błąd.
 • Tajemnice Radosne

  1. @AniaLecha - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @MartaB - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @Malgorzata32 - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @agusia - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @Malia - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @mamaa - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @ela99 - uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @monia3 - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @Aniuszka - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @Odrobinka Leśna - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @OlaN - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @olgal - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @domi - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @Megan - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @wypyszka - O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @Winda_do_Nieba - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @kluska - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. Ania S. - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @Ania_B - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @natalinka - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów
 • Przepraszam, moja pomyłka
 • Tajemnice Radosne

  1. @natalinka - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @AniaLecha - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @MartaB - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @Malgorzata32 - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @agusia - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @Malia - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @mamaa - uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @ela99 - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @monia3 - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @Aniuszka - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @Odrobinka Leśna - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @OlaN - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @olgal - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4.  @domi ;  - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @Megan - O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @wypyszka - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @Winda_do_Nieba - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @kluska - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. Ania S. - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @Ania_B - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów
 • +
  Ania S. +
 • Tajemnice Radosne

  1. @Ania_B - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @natalinka - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @AniaLecha - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @MartaB - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @Malgorzata32 - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @agusia - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @Malia - uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @mamaa - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @ela99 - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @monia3 ;- O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @Aniuszka - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @Odrobinka Leśna - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @OlaN - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @olgal - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @domi ;- O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @Megan - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @wypyszka - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @Winda_do_Nieba - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @kluska - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. Ania S. - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
 • Ania S. +
 • Tajemnice Radosne

  1. Ania S.- O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @Ania_B - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @natalnika - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @AniaLech - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @MartaB - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @Małgorzata32 - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @Agusia - O uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @Malia - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @mamaa- O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @ela99 - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @monia3 - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @Aniuszka - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @Odrobinka Leśna - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @OlaN - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @olgal- O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @domi - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @Megan - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @wypyszka - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @Winda_do_Nieba - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @kluska - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.