Witaj, nieznajomy!

Wygląda na to, że jesteś tutaj nowy. Jeśli chcesz wziąć udział, należy kliknąć jeden z tych przycisków!

Druga Róża sw. Józefa w intencji naszych mężów- zmiana tajemnic

13132333537

Komentarz

 • edytowano lutego 2023
  Tajemnice Radosne

  1. @OlaN - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @olgal - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @domi - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @Megan - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @wypyszka - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @Winda_do_Nieba - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @kluska - O uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. Ania S. - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @Ania_B - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @natalnika - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @AniaLech - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @MartaB - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @Malgorzata32 - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @Agusia - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @Malia - O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @mamaa - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @ela99 - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @monia3 - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @Aniuszka - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @Odrobinka Leśna- Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
 • Tajemnice Radosne

  1. @Odrobinka Leśna - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @OlaN - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @olgal  - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @domi - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @Megan - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @wypyszka - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @Winda_do_Nieba - uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @kluska - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. Ania S. - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @Ania_B - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @natalinka - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @AniaLech - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @MartaB - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @Malgorzata32 - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @Agusia - O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @Malia - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @Mamaa - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @ela99 - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @monia3 - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @Aniuszka- Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
 • Ania S. +
 • Tajemnice Radosne

  1. @Aniuszka - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @Odrobinka Leśna - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @OlaN - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @olgal - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @domi ;  - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @Megan - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @wypyszka - uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @Winda_do_Nieba - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @kluska - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. Ania S. - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @Ania_B - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @natalinka - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @AniaLech - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @MartaB - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @Malgorzata32 - O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @Agusia - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @Malia - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @Mamaa - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @ela99 - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @monia3- Dziękczynna za wszystkich naszych mężów
 • Będę się modlić w róży dopóki będzie istniała, ale nie będzie mnie na forum.
  Podziękowali 1wypyszka
 • @olgal, szkoda... Ale będziesz mieć dostęp do zmian tajemnic?
 • Jeżeli, ktoś z członków Róży planuje opuścić forum to proszę o zostawienie mi jakiegoś kontaktu do Was, żebym mogła od czasu do czasu uzyskać potwierdzenie że nadal trwacie w Róży
 • Tajemnice Radosne

  1. @monia3 - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @Aniuszka - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @Odrobinka Leśna - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @OlaN - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @olgal - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji.

  Tajemnice Światła

  1. @domi ; - O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @Megan - uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @wypyszka - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @Winda_do_Nieba - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @kluska - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. Anna S. - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @Ania_B -O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @natalinka - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @AniaLecha - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @MartaB- O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @Malgorzata32- O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @agusia - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @Malia - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @Mamaa - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @ela99 - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
  Podziękowali 1mamaa
 • Tajemnice Radosne

  1. @ela99 - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @monia3 - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @Aniuszka - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @Odrobinka Leśna - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.

  Tajemnice Światła

  1. @olgal- O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @domi ;  - uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @Megan - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @wypyszka - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @Winda_do_Nieba - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @kluska - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. Ania S. - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @Ania_B - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @natalinka - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @AniaLecha- O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @MartaB- O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @Malgorzata32 - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @agusia - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @Malia - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @Mamaa - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
 • Kochane, proszę usuńcie mnie z Róży. Chętnie sobie znajdę inną, ale w tej nie wypada mi już uczestniczyć. Dzięki za 10 lat!
 • @Malia, dlaczego? Nie odchodź...
  Podziękowali 1Malia
 • Aniuszka powiedział(a):
  @Malia, dlaczego? Nie odchodź...
  Można się domyślić :) @Aniuszka , dzięki za dobre słowo. Myślę, że moja obecność w Róży nei jest wskazana, za byłego męża mogę się pomodlić, ale chyba nie powinnam w róży.

 • @Malia, dziękuję, że odpowiedziałaś, nie wiedziałam. Obiecuję modlitwę.
  Podziękowali 1Malia
 • edytowano lipca 2023
  +
 • Tajemnice Radosne

  1. @ela99 - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @monia3 - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @Aniuszka - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @Odrobinka Leśna - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @OlgaN - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji

  Tajemnice Światła

  1. @olgal- O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @domi ;  - uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @Megan - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @wypyszka - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @Winda_do_Nieba - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @kluska - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. Ania S. - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. @Ania_B - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @natalinka - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @AniaLecha- O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @MartaB- O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @Malgorzata32 - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @agusia - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @Malia - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5. @mamaa - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
  Podziękowali 1mamaa
 • @Malia bardzo mi przykro. Dziękuję za Twoją modlitwę i trwanie w Róży
  Podziękowali 1Malia
 • Ania S. +
 • 1. @mamaa - O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
  2. @ela99 - Aby nasi mężowie stawali się świętymi ojcami.
  3. @monia3 - O ochronę umysłów naszych mężów przed kłamstwami nieprzyjaciela.
  4. @Aniuszka - O mądrość Bożą dla mężów przy podejmowaniu każdej decyzji.
  5. @Odrobinka Leśna - O wyzwolenie dusz naszych mężów ze wszystkich negatywnych emocji

  Tajemnice Światła

  1. @OlgaN- O łaskę świadomości błędów popełnianych przez naszych mężów.
  2. @olgal ;  - uwolnienie naszych mężów ze wszystkich krępujących ich więzów.
  3. @domi - O łaskę niezachwianej wiary dla naszych mężów.
  4. @Megan - O siły i odwagę dla naszych mężów do bycia prawymi ludźmi.
  5. @wypyszka - O łaskę wyboru przez naszych mężów prawdziwych, wierzacych przyjaciół.

  Tajemnice Bolesne

  1. @Winda_do_Nieba - O łaskę nieskalanej reputacji dla naszych mężów.
  2. @kluska - O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
  3. Ania S. - O Boże błogosławieństwo dla pracy wykonywanej przez naszych mężów.
  4. @Ania_B - O Boże prowadzenie naszych mężów w rozporządzaniu finansami.
  5. @natalinka - O uwolonienie naszych mężów od niszczącego ich lęku.

  Tajemnice Chwalebne

  1. @AniaLecha - O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych mężów Bożego powołania.
  2. @MartaB - O kierowanie się naszych mężów w całym życiu Bożymi piorytetami.
  3. @Malgorzata32 - O upodobanie Boże w słowach wypowiadanych przez naszych mężów.
  4. @agusia - O przemianę serc żon, aby stawały się dla swoich mężów źródłem prawdziwej radości i pomocy według Bożego zamysłu.
  5.  - Dziękczynna za wszystkich naszych mężów.
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.